Revalidatietraject

Persoonlijk behandelplan

Voor de revalidatie begint, wordt besproken wat uw revalidatiedoelen zijn. Ook wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. In dit plan vindt u:

 • een beschrijving van uw persoonlijke doelen en de daarbij behorende acties en behandelingen;
 • welke specialisten u begeleiden;
 • uw doelen met betrekking tot de dag invulling en de ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij uw persoonlijke verzorging, het eten of andere dagelijkse activiteiten.

Duur van de revalidatie

De revalidatie duurt 3, 6, 10 of 15 weken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de doelen die u wilt bereiken. Er is reguliere revalidatie en intensieve revalidatie. Met intensieve revalidatie krijgt u meer behandeluren per week. De specialisten die u behandelen stellen de duur van het traject vast en bepalen of het intensieve traject voor u geschikt is.

Tijdens de revalidatie verblijft u op locatie. Na het revalidatietraject gaat u naar huis. Als u wilt, kunt u verder revalideren. U komt dan regelmatig naar de locatie toe voor verdere behandeling, maar overnacht thuis.

Zorgpaden

De revalidatiezorg is van begin tot eind beschreven in zorgpaden. Zo is het voor u duidelijk wat u kunt verwachten. De revalidatiezorg bestaat uit vier fases:

 • Opname
  Tijdens de opnamedag heeft u intakegesprekken met de specialisten. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan en er worden testen afgenomen. Uw persoonlijke situatie en behandeldoelen worden in een voorlopig behandelplan in kaart gebracht.
 • Observatie
  U begint met de behandeling. In deze week wordt het voorlopig behandelplan geëvalueerd en (zo nodig) aangepast.
 • Behandeling
  Tijdens de behandelfase werkt u actief en onder begeleiding van specialisten aan uw behandeldoelen.
 • Ontslag en nazorg
  In de ontslagfase wordt de behandeling afgerond. Ook wordt samen met u een vervolgtraject opgesteld.

Rol van mensen uit uw omgeving

De mensen uit uw omgeving hebben een actieve rol voor, tijdens en na uw revalidatie. Hun steun kan bijdragen aan uw motivatie, ervoor zorgen dat u beter/sneller herstelt en helpen bij een soepele terugkeer naar uw woonomgeving. Samen bespreken we de rol die zij (kunnen) spelen