Cliënttevredenheidsonderzoek thuiszorg

Bij Rivas hechten we waarde aan de ervaringen en meningen van de thuiszorgcliënten. Aan de hand van de feedback van het cliëntentevredenheidsonderzoek kan de zorg verder worden verbeterd. Om deze informatie te verzamelen wordt bij thuiszorgcliënten bij de tussentijdse evaluatie van de zorg of het afronden van de zorg hierover een aantal aanvullende vragen gesteld.

Net Promotor Score

Met de Net Promotor Score (NPS) wordt de tevredenheid van de thuiszorgcliënten in kaart gebracht. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de cliënt Rivas thuiszorg zou aanbevelen bij familie en vrienden. De schaal is 0 ‘zeer waarschijnlijk niet’ tot 10 ‘zeer waarschijnlijk wel’. Daarnaast wordt gevraagd Rivas thuiszorg te beoordelen met een cijfer.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Eerste kwartaal 2018

Het jaar is met een mooi rapportcijfer begonnen, want thuiszorgcliënten beoordeelden de zorg en hun ervaring met Rivas thuiszorg met maar liefst een 8,6. Hiervoor hebben 285 cliënten een beoordeling ingevuld.