Gespecialiseerde verpleegkundige zorg

U kunt thuis om uiteenlopende redenen tijdelijk of voor langere tijd gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben. U krijgt deze zorg in dat geval van een professional die zich heeft gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden. Zo kunt u gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben bij een chronische aandoening en bij een aantal gezondheidsproblemen die ontstaan door ouder worden. Denkt u hierbij aan: