Kosten en vergoedingen

Afhankelijk van uw situatie wordt de thuiszorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

De verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de kosten hiervan worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Hiervoor geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra wanneer u thuis verpleging of verzorging van Rivas ontvangt.

Valt u onder de Wet Langdurige Zorg, dan betaalt u wel een eigen bijdrage, waarvan de hoogte op basis van uw inkomen wordt vastgesteld. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor.

Wilt u meer informatie over de financiering van uw thuiszorg, tarieven, kosten en vergoedingen? Neemt u dan contact op met de cliëntadviseur zorg, bereikbaar via Rivas Zorglijn 0900-8440.

Bekijk hier met welke zorgverzekeraars Rivas Zorggroep afspraken heeft gemaakt.