Planetree

Zorg biedt Rivas volgens de principes van Planetree. Planetree stelt Rivas in staat om met mensgerichte zorg aan te sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. Rivas heeft scherp oog en aandacht voor de mens achter de cliënt.

Als Rivas-medewerker ben jij het die Planetree vormgeeft in de dagelijkse praktijk, in je contact met cliënten en in je contact met collega’s. Rivas ziet elke medewerker, dus ook jou, als Planetree-ambassadeur. Rivas, dat ben jij. Als werkgever helpt Rivas je bij het ontwikkelen van competenties die je in staat stellen om onze visie op zorg en op de omgang met cliënten en met elkaar uit te dragen.