Werken in de keten

De zorgketen van Rivas is een manier om allerlei vormen van zorg goed op elkaar te laten aansluiten. Patiënten die in het Beatrixziekenhuis zijn geopereerd, kunnen naar huis met wijkverpleging van Rivas of voor revalidatie terecht op een van de locaties. Zo worden allerlei hindernissen weggenomen en wordt de zorg snel en goed geregeld. Ook als meer of andere zorg nodig is.

Werken bij Rivas betekent werken in de keten. De zorgketen kan alleen slagen als jij je daarvoor inzet. Of je nu in de zorg of elders binnen Rivas werkt. De keten biedt je ook veel kansen. Want waar kun je nu werken in de wijkverpleging, verpleeghuiszorg of ziekenhuiszorg zonder te wisselen van werkgever?