Manager Zorg en Bedrijfsvoering

Werkveld
Ziekenhuiszorg
Locatie
Gorinchem - Beatrixziekenhuis
Uren
36 uur
Einddatum
30-08-2019

Rivas Zorggroep
Met ketenzorg inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap blijkt al bijna twee decennia de kracht en unieke kernkwaliteit van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep (Rivas) beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met ziekenhuiszorg (Beatrixziekenhuis), geriatrische revalidatiezorg, verpleeghuiszorg, wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg. Met duizenden gedreven (zorg)professionals en vele enthousiaste vrijwilligers creëert Rivas toegevoegde waarde voor elke cliënt door alle zorg goed op elkaar af te stemmen. Rivas bundelt daarbij continu de krachten met collega-zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Rivas’ drijfveer is de zorg zo te verlenen, zoals iedereen die zelf het liefst zou krijgen. Persoonlijk, betrokken, dichtbij en bevlogen. Altijd met een scherp oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid. De beste zorg voor elke cliënt realiseren, is het resultaat waar de mensen bij Rivas zich dagelijks voor inspannen.

Rivas werkt volgens het Planetree-zorgconcept. Planetree biedt een overkoepelende structuur voor mensgerichtheid door betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. Tot grote trots van alle medewerkers werd het Beatrixziekenhuis in 2018 nummer 2 in de AD Ziekenhuis Top 100 (in 2016 en 2017 behaalde het ziekenhuis zelfs de nummer 1 positie in de AD Ziekenhuis Top 100). Het Beatrixziekenhuis werd ook door Elsevier gekozen als beste ziekenhuis van Nederland; als enige ziekenhuis presteerde het op alle fronten uitstekend.

Missie
Samen met onze cliënten realiseren wij de beste zorg; mensgericht, veilig, dichtbij, en op het juiste moment. Met onze partners verbeteren wij voortdurend de zorg en dragen bij aan de gezondheid van de inwoners in onze regio duurzaam en betaalbaar.

De volgende vier strategische ambities geven aan wat Rivas de komende jaren wil bereiken om de missie waar te maken:

 • de juiste (specialistische) zorg, op de juiste plek, op het juiste moment in het netwerk;
 • mensen maken de zorg, professionals kiezen voor Rivas;
 • continu werken aan vertrouwen en voorkeur van de cliënten door dagelijks de beste zorg te realiseren en daar met trots over te communiceren;
 • gezonde bedrijfsvoering, leveren van de juiste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten om de continuïteit te waarborgen en te kunnen blijven investeren en innoveren.

Organisatiestructuur
Het primaire proces is ingericht in vier domeinen:

 • Domein ziekenhuiszorg
  hoofdthema’s: basisziekenhuis met acute zorg, accent op ouderenzorg, chronische zorg, ouder- en kindzorg
 • Domein wijkverpleging
  hoofdthema: zo lang mogelijk thuis
 • Domein langdurige ‘zorg met wonen’ verpleeghuiszorg somatiek en PG, palliatieve zorg
  hoofdthema: dementie
 • Domein kortdurende zorg
  verblijf van maximaal 4 tot 6 weken, GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg), intramurale crisisopvang, dagbehandeling
  hoofdthema’s: revitalisering en behandeling
De vier domeinen staan elk onder leiding van een directeur.

Positie en typering
Het domein Ziekenhuiszorg is onderverdeeld in het Klinisch Bedrijf, het Ambulant Bedrijf en het Medisch Intensief Bedrijf. Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een manager Zorg en Bedrijfsvoering.

Eén van de managers zal op korte termijn deze functie neerleggen. Daarom is Rivas op zoek naar een manager Zorg en Bedrijfsvoering. Met het aanstellen van de nieuwe manager Zorg en Bedrijfsvoering zal opnieuw de exacte verdeling van taken en verantwoordelijkheden worden vastgesteld.

U geeft samen met uw collega manager leiding aan in totaal 18 afdelingshoofden. De totale bezetting binnen het domein Ziekenhuiszorg is ca. 1.000 medewerkers (850 fte).

Binnen het Beatrixziekenhuis wordt het strategisch/tactisch beleid vastgesteld en uitgevoerd door het duaal management. De managers Zorg en Bedrijfsvoering en de directeur Ziekenhuiszorg vormen tezamen met drie medisch specialisten het duaal management.

U rapporteert rechtstreeks aan de directeur Ziekenhuiszorg. U weet medewerkers en collega’s te inspireren door de heldere wijze waarop u de visie van het domein Ziekenhuiszorg uitdraagt. U onderscheidt zich door kwaliteit- en klantgerichtheid met een scherp oog voor het gewenste resultaat.

Opdracht / Resultaatgebieden

 • In nauwe samenwerking met de medisch verantwoordelijken zorgdragen voor optimale kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening binnen de vastgestelde financiële kaders.
 • Doorvoeren van efficiencyverbeteringen, o.a. door het scherp sturen op kostenbeheersing.
 • Coachend leiding geven aan de afdelingshoofden van de verschillende zorgeenheden/specialismen, hen inspireren en motiveren zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen en zij verantwoordelijkheid dragen voor hun werkzaamheden.
 • Uitvoering geven aan de PDCA cyclus; aanleveren van gegevens voor diverse begrotingen binnen de planning & control cyclus; opstellen en uitvoeren jaarplan en begroting; verantwoordelijkheid dragen voor budgetbewaking.
 • Zorgdragen voor een effectief HR-beleid voor het werven van hooggekwalificeerde professionals in een krappe arbeidsmarkt.
 • Interpreteren van marktontwikkelingen en deze omzetten in beleid.
 • Mede leiding geven aan diverse ziekenhuisbrede projecten.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring op tactisch en strategisch niveau, bij voorkeur verkregen in een ziekenhuis.
 • Bewezen ervaring met het leiding geven aan verandertrajecten.
 • Sterk op bedrijfsvoering, financieel goed onderlegd, uitstekend analytisch vermogen.
 • In staat om proactief in te spelen op de dynamiek in de markt en op ontwikkelingen bij de collega-ziekenhuizen en bij de 1e lijn.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Kerncompetenties
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer, weet snel het vertrouwen te winnen bij gesprekspartners door creativiteit, standvastigheid en degelijkheid in denken, plannen en uitvoeren.
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, combineert visie en strategisch inzicht met een hands-on mentaliteit.
 • Innovatief, gedreven om verbeteringen te realiseren in organisatie en kwaliteit van zorg.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gaat de relatie aan en bereikt doelen door overleg en dialoog.
 • Is zich bewust van eigen rol en toont voorbeeldgedrag.
 • Makkelijk toegankelijk voor anderen, beschikt over humor en relativeringszin. 

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.

Procedure
Marja Suur van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in- en externe) kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een selectie-assessment maakt deel uit van de procedure. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten.

Contact
Solliciteren kan via onze website: www.klausschmitt.nl

Marja Suur
Managing Partner

Monica van der Ven
Personal Assistant

Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP  Utrecht
tel. 030 – 275 84 54