Vacatures voor vrijwilligerswerk in verpleeghuis Waerthove Sliedrecht

Voor Rivas zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Als vrijwilliger levert u een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten en bewoners. Voor de locatie Waerthove, in Sliedrecht zijn wij op zoek naar enthousiaste, behulpzame vrijwilligers (vanaf 16 jaar). Aantal uren in overleg.
Graag gaan wij een oriënterend gesprek met u aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Verpleeghuis Waerthove

In verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. Waerthove geeft hen rust in een helende omgeving. Bewoners op de dementieafdeling of op de gerontopsychiatrische afdeling leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in Waerthove 96 bewoners in woongroepen. Daarnaast wonen 56 bewoners met een lichamelijke beperking in Waerthove. Zij wonen zoveel mogelijk zelfstandig in ruime appartementen. In Waerthove behoren zorg in de laatste levensfase, crisisopvang en Revalidatie & Herstel ook tot het aanbod.

Vrijwilliger individuele aandacht

Wij verbinden u als maatje aan een van onze bewoners, op voorwaarde dat er van beide kanten een klik is. Bij deze bewoner is er behoefte aan persoonlijke aandacht. Voorbeelden van activiteiten die u zult doen, zijn het maken van een praatje, het drinken van koffie samen, een wandeling maken, een spelletje spelen of het doen van een boodschap. Dit gaat in overleg afhankelijk waar uw voorkeur naar uit gaat: bij een woongroep met dementerende of gerontopsychiatrische bewoners of op een appartement bij de bewoners met somatische (lichamelijke) problematiek. Het tijdstip van deze activiteit stemt u af met de zorgregisseur op uw beschikbaarheid en de behoefte van de bewoner.

Ontbijt vrijwilliger Alblas – Psychogeriatrie (Dementie)

Een woongroep heeft 8 bewoners en een eigen team personeel. Met elkaar wordt zorg en welzijn activiteiten ontplooid om elke bewoner een aangename en zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. In de ochtenduren is er een piekbelasting voor de zorgverleners waardoor er weinig aandacht is voor de bewoners in de woonkamers.

Er worden vrijwilligers gezocht in de rol van gastvrouw in de woonkamers in de ochtend uren van ongeveer 8.00 tot 11.00 uur (een variatie in de tijd van een half uur is geen probleem). Als vrijwilliger zult u worden ingewerkt. Ook zullen de principes van mensgerichte zorg en omgevingszorg worden uitgelegd zodat deze toegepast kunnen worden. U krijgt een 'buddy' aangewezen van de woongroep waar u het vrijwilligerswerk uitvoert.

Een greep uit activiteiten die u zult verrichten:

  • Tafels dekken voor het ontbijt
  • Bewoners helpen bij het klaarmaken van hun ontbijt
  • Gezelligheid aan tafel creëren d.m.v. een praatje en een vriendelijk woord.
  • Koffie zetten en samen met de zorgcollega`s mee doen aan het koffiemoment met de bewoners.

Vrijwilliger bij de groepsactiviteiten

Het doel van de activiteit is ontspanning bieden, samen een activiteit ondernemen en beleven, 'even lekker er uit '. Dit wordt op verschillende wijze aangeboden d.m.v. een handwerkclub, een natuurclub, heren- en damessoos en vele creatieve activiteiten, van het maken van badschuim tot het opknappen van meubels. Ook worden er activiteiten aangeboden waarbij bewegen centraal staat. Een voorbeeld hiervan is stoelyoga.

Een greep uit activiteiten die u zult verrichten:
U werkt samen met een activiteitenbegeleider. De activiteit vindt plaats in verschillende ruimten in het hoofdgebouw, en soms buiten. U helpt de ruimte juist in te delen voor de activiteit, bewoners op te halen en met het serveren van hapjes en drankjes. Ondertussen zit u tussen de bewoners, helpt ze waar nodig en beleeft u samen de activiteit. Na afloop helpt u de bewoners terug te brengen en ruimt u de ruimte samen op.

Vrijwilliger bij de Kapsalon

U haalt en brengt de bewoners van en naar de kapsalon. U ondersteunt de kapster en zorgt voor een kopje koffie of thee en een prettige sfeer. Tijden zijn van 09:00 uur tot 12:30 uur (een variatie in de tijd van een half uur is geen probleem).

Contact

Saskia van Beek
Coördinator vrijwilligers Waerthove
Telefoon: 06 30 52 34 15
Email: saskia.van.beek@rivas.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag