Gespecialiseerde verpleegkundige zorg

U kunt thuis om uiteenlopende redenen tijdelijk of voor langere tijd gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben. U krijgt deze zorg in dat geval van een professional die zich heeft gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden. Zo kunt u gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben bij een chronische aandoening en bij een aantal gezondheidsproblemen die ontstaan door ouder worden, zoals:

Wanneer u onder behandeling van een specialist van het Beatrixziekenhuis bent, dan kan het gebeuren dat voor specifieke zorg het zogeheten Verpleegtechnisch Team wordt ingezet. Dit kan alleen gedaan worden in opdracht van de specialist.