Incontinentie

Incontinentie betekent dat iemand zijn urine of ontlasting niet kan ophouden. Een team van deskundigen van Rivas wijkverpleging en het ziekenhuis kan u hierbij dan ook met raad en daad bij staan. De continentieverpleegkundige maakt deel uit van het team en is een verpleegkundige gespecialiseerd in de oorzaken en oplossingen rondom continentieproblemen. Thuis en in het ziekenhuis geeft deze verpleegkundige bij continentieproblemen aanvullend advies en de juiste begeleiding, hulp en zorg  om de situatie te verbeteren.