22 maart 2022

Antwoord op veelgestelde vragen corona en woonlocaties

Tijdens deze bijzondere tijd houden wij u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra. Hier geven wij antwoord op de meest gestelde vragen omtrent het coronavirus. De antwoorden kunnen veranderen zodra het beleid voor veilige zorg wijzigt. Wij passen deze dan aan.

Wat zijn de bezoekregels op de woonlocaties?

Om het bezoek op woonlocaties aangenaam en veilig te houden voor onze bewoners, bezoekers en medewerkers gelden de volgende regels:

Bezoekers
• Hoeven in de openbare ruimtes geen mondneusmasker te dragen, het mag wel.
• Houden 1,5 meter afstand tot andere bewoners en medewerkers. Komt u binnen de 1,5 meter, dan willen wij u vragen een mondneusmasker te dragen.
• Houden, zover mogelijk, ook tot hun naaste 1,5 meter afstand.  

Bewoners
• Worden bij klachten getest.
• Mogen zelf bepalen hoeveel bezoekers zij per dag ontvangen.
• Maken een melding bij een zorgmedewerker als na een bezoek blijkt dat één van de aanwezigen besmet is met corona of als ze zelf een verandering merken in hun eigen gezondheid.

Medewerkers
• Dragen een medisch mondneusmasker wanneer zij binnen de 1,5 meter zorg verlenen of wanneer een bewoner dit wenst.
• Houden 1,5 meter afstand tot collega’s en bezoekers.

Beperking bezoek
Wilt u een bewoner bezoeken op een locatie waar een besmetting is, dan is ons bezoekbeleid aangepast. De eerste contactpersoon van uw naaste wordt altijd telefonisch en schriftelijk geïnformeerd over de bezoekmogelijkheden.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat bewoners veilig zijn?

De vaccinatiegraad onder de bewoners en medewerkers op onze woonlocaties is zeer hoog en daarmee hebben we een hoge beschermingsgraad gecreëerd. Daarnaast hebben we vanwege de vaste bewonersgroepen een laag risico op het binnendringen van het virus.

Bij besmetting nemen we alle veiligheidsmaatregelen en hygiënemaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen.

Hoe wordt bij bewoners in de gaten gehouden of zij klachten hebben?

De medewerkers beschermen de bewoners goed door goed en zorgvuldig alle voorschriften en hygiënemaatregelen op te volgen. Alleen dan kunnen zij bewoners veilig de zorg verlenen. Verder zijn medewerkers bij zichzelf en de bewoners extra alert op verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of een verandering in de gezondheidstoestand. Zo nodig kan een medewerker of bewoner snel worden getest op corona.

Wat gebeurt er als een bewoner besmet blijkt te zijn?

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contactpersoon. We informeren de bewoner en zijn of haar familie. Om verdere besmetting te voorkomen nemen we een aantal maatregelen. De betreffende bewoner wordt in strikte isolatie verzorgd.

Iedereen die werkt bij de betreffende bewoner, beschermt zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Medewerkers dragen beschermingsmaterialen zoals een mondneusmasker, spatbril, handschoenen en een beschermend blauw schort wanneer zij een bewoner, die besmet is met corona, verzorgen.

Wat gebeurt er als een medewerker klachten heeft en/of besmet is?

Als een medewerker last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten), benauwdheid, verhoging of koorts (38°C), plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan blijft de medewerker thuis en wordt deze getest.

Als de medewerker geen corona heeft (negatief is getest) en geen klachten heeft mag een medewerker weer aan het werk volgens de algemene hygiënemaatregelen. Bij milde klachten mag de medewerker alleen werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerkers die positief zijn getest, en dus corona hebben, blijven thuis. Bij hen wordt een bron- en contactonderzoek gedaan.

Wat is een bron- en contactonderzoek?

Mocht een bewoner klachten hebben die lijken op corona? Dan wordt de bewoner getest. De bewoner blijft op de eigen kamer of appartement. We informeren hierover altijd de familie. Binnen 24 uur na het afnemen van de test, hebben wij de uitslag. Is deze uitslag positief? Dan starten wij een bron- en contactonderzoek op. We starten het bron- en contactonderzoek altijd binnen 24 uur na de positieve uitslag op.

Het bron- en contactonderzoek is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en gericht maatregelen te kunnen nemen. Tijdens het onderzoek doen we het volgende:

  • We onderzoeken met wie de besmette bewoner in contact is geweest.

Zijn nieuwe bewoners welkom bij Rivas?

Nieuwe bewoners zijn van harte welkom op onze locaties. Bewoners kunnen alleen verhuizen naar woongroepen waar geen bewoners besmet zijn met het coronavirus. Bij een verhuizing van een nieuwe bewoner volgen wij de strikte richtlijnen van het RIVM.

Op woongroepen waar met corona besmette bewoners wonen, of op woongroepen van bewoners die herstellende zijn, worden geen nieuwe bewoners opgenomen. Op deze woongroepen hebben bewoners namelijk tijd, rust en aandacht nodig om volledig te herstellen. De locatieleider en de zorgregisseur beoordelen of een woongroep weer toe is aan het opnemen van nieuwe bewoners.