Kosten

Uw verblijf in het verzorgings- verpleeghuis wordt grotendeels betaald via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Hiermee wordt vastgesteld welke zorg u nodig heeft en waar u recht op heeft. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een verplichte eigen bijdrage voor de zorg. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw financiële middelen, zorgindicatie, leeftijd en persoonlijke situatie. Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, via telefoonnummer 0800 0087 of kijk op www.hetcak.nl. U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de Wlz. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor automatisch verzekerd.

Niet elk verblijf in een zorginstelling valt onder de Wlz. Wordt u bijvoorbeeld opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie instelling, dan komt het eerste jaar voor rekening van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cliëntadviseur zorg, bereikbaar via Rivas Zorglijn 0900-8440 of uw zorgverzekeraar kan u daar verder over informeren.

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?

De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

  • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
  • Begeleiding, verzorging en verpleging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde
  • Zorghulpmiddelen
  • Vervoer naar de locatie voor begeleiding, behandeling en verzorging

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket. Op welke zorg u recht heeft, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor uitgebreide informatie over waar u recht op heeft in een Wlz-instelling, kunt u het Wlz-kompas raadplegen.

Verzekering

In de meeste gevallen hoeft u geen aanvullende verzekering af te sluiten omdat de zorg in de meeste gevallen onder de Wlz valt. En is een basisverzekering voldoende. Omdat dit echter per situatie verschillend is, kunt u zodra u een Wlz-indicatie heeft bij uw zorgverzekeraar navraag doen. Zij kunnen u het beste vertellen of een aanvullende verzekering voor u noodzakelijk is.

Aanvullende kosten

Een aantal diensten vallen niet onder de Wlz, bijvoorbeeld de kosten voor uw bezoek aan de kapper, sommige maaltijden en uitstapjes. Hier vindt u een overzicht van eventuele aanvullende kosten.

Meer informatie

Heeft u vragen over verhuizen naar of verblijven in een Rivas-locatie, dan kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440.