Wonen met zorg Verpleeghuis Zorg in het verpleeghuis Behandeling en begeleiding rond Korsakov bij Rivas zorggroep

Behandeling en begeleiding rond Korsakov

Op afdeling De Haven in locatie Steijndeld in Gorinchem kunt u rekenen op 24-uurs toezicht en de juiste begeleiding en behandeling. De zorg bestaat uit zowel psychiatrische zorg als reguliere zorg, waarbij de grootste aandacht uit gaat naar het begeleiden en structuur bieden van de dagindeling.

Onderstaand een impressie van afdeling De Haven.

 

Empatische-Directieve benadering

Medewerkers van Rivas zijn geschoold in de methodiek van de Empatisch-Directieve benadering. Door zowel empatisch (invoelend) als directief (sturend) te handelen, bereiken we positieve resultaten. De behandeling en begeleiding wordt geboden door een team van gespecialiseerde medewerkers. Zij werken nauw samen met GGZ Yulius en de Bouman verslavingszorg.

Afspraken

Wanneer u op afdeling De Haven verblijft, wordt u een dagstructuur aangeboden met verschillende activiteiten. Er wordt hierbij gewerkt met duidelijke afspraken:

 • Tijdens het verblijf mag u geen alcohol gebruiken.
 • De eerste periode na opname gaat u enkel onder begeleiding naar buiten. Wanneer u zelfstandig naar buiten mag, wordt dit eerst besproken met uw behandelend arts en/of uw psycholoog.
 • Als u zelfstandig naar buiten gaat, wordt bij terugkomst een blaastest afgenomen. Tenzij anders afgesproken.
 • Samen met u wordt een weekprogramma opgesteld waarin corveetaken, zorghandelingen, activiteiten en eventuele afspraken over de therapie zijn opgenomen. Dit weekprogramma is niet vrijblijvend.
 • Vanwege veiligheidsredenen wordt er niet in het eigen appartement gerookt, hiervoor is er een speciale rookruimte op de afdeling.

Structurele activiteiten

Samen met u wordt een dagprogramma opgesteld. Mogelijke dagactiviteiten zijn:

 • Fitnesszwemmen
 • Wandelmiddag
 • Zwemmen in het zwembad
 • Werkplaats
 • Werken bij het Natuurcentrum
 • Werken bij asiel Gorinchem
 • Boodschappen en zelf koken
 • Dagactiviteiten/werkzaamheden op u afgestemd

Extra (individuele activiteiten die mogelijk zijn:

 • Bezoek van koopavonden
 • Fietsen
 • Schilderen/fotograferen
 • Daguitjes
 • Activiteiten naar wens

Indicatie

Afdeling De Haven is een BOPZ afdeling. Dat wil zeggen dat het om een gesloten afdeling gaat. Om die reden is een BOPZ-indicatie nodig (ZZP 7). U kunt met de volgende BOPZ-indicaties worden opgenomen: vrijwillig, art 60 (noch bereid, noch bezwaar) en met een rechtelijke machtiging.

Meer informatie

Voor meer informatie over afdeling De Haven en de behandeling van cliënten met het syndroom van Korsakov, kunt u contact opnemen met:

 • Agnes Kamp en Jolande Bosman, zorgregisseurs afdeling De Haven
 • Janine Schenau, teamleider afdeling De Haven
 • Helene Dekker, psycholoog afdeling De Haven

Voor meer informatie over de indicatiestelling kunt u contact opnemen met Rivas Zorgadvies, via (0183) 64 48 86 of rivas.zorgadvies@rivas.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid