Kosten

Uw verblijf in het verpleeghuis wordt grotendeels betaald via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Hiermee wordt vastgesteld welke zorg u nodig heeft en waar u recht op heeft. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een verplichte eigen bijdrage voor de zorg aan het Centraal
Administratie Kantoor (CAK)
. Hier vindt u een overzicht van eventuele aanvullende kosten.

Niet elk verblijf in een zorginstelling valt onder de Wlz. Wordt u bijvoorbeeld opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie instelling, dan komt het eerste jaar voor rekening van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cliëntadviseur zorg, bereikbaar via Rivas Zorglijn 0900-8440 of uw zorgverzekeraar kan u daar verder over informeren.