Verpleeghuiszorg

Als wonen thuis niet meer gaat en u heeft een passende indicatie, dan kunt u bij Rivas uitstekend terecht in een van de woonlocaties. Rivas biedt professionele verpleeghuiszorg in bijna twintig locaties. Een compleet team van gespecialiseerde medewerkers staat voor u klaar met daarin onder andere verpleegkundigen, zorgregisseur, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. De zorg wordt samen met u en uw familie/naasten besproken en afgestemd. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. De huisarts draagt, na een verhuizing naar een verpleeghuis, de zorg over aan de specialist ouderengeneeskunde.