Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC)

Heeft u vragen of wilt u advies over geheugen en dementie? Of wilt u meer weten over stemmingswisselingen, gedrag- en/ of lichamelijke problemen? Daarvoor kunt u terecht bij het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC). Na diverse onderzoeken van onder andere de specialist ouderengeneeskunde, krijgt u zoveel mogelijk duidelijkheid over wat er aan de hand is.

Zelfstandigheid

Vaak is er op oudere leeftijd sprake van een combinatie van meerdere problemen met als gevolg dat u niet meer of met moeite zelfstandig kunt functioneren. De onderzoeken en het advies van het GOAC zijn erop gericht om uw gezondheid te optimaliseren, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Op deze manier wordt ook de mantelzorger ondersteund.

Onderzoek bij u thuis

Uw huisarts of de medisch specialist kan u doorverwijzen naar het GOAC. Na een afspraak brengt de geriatrie verpleegkundige een bezoek bij u thuis. Hier bent u het meest op uw gemak, zodat het beste onderzocht kan worden wat de reden van uw klachten is. Daarna wordt samen met u en de specialist ouderengeneeskunde een behandelplan opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het GOAC kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440. Hier kunt u ook terecht voor vragen over dementie. Voor de verwijzing naar het GOAC moet u contact opnemen met uw huisarts of uw specialist.

Huisartsen en specialisten
Verwijzers kunnen voor meer vragen ook contact opnemen met Rivas.