Ouderdomsklachten

Er bestaat een aantal klachten die kunnen ontstaan naarmate we ouder worden. Voor behandeling en begeleiding kunt u bij Rivas rekenen op de specialisten ouderengeneeskunde. Voorbeelden van klachten van mensen die een specialist ouderengeneeskunde bezoeken zijn:

  • vallen en/of mobiliteitsproblemen;
  • geheugenproblemen en/of gedragsproblemen;
  • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
  • onverklaard verlies van functies: niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen;
  • acute verwardheid/ delier;
  • onbegrepen klachten;
  • (te) veel medicijnen.

Specialist ouderengeneeskunde

Natuurlijk kunnen er nog meer klachten zijn die te maken hebben met het ouder worden, zoals minder goed horen of zien. Ook daarvoor hebben we binnen Rivas gespecialiseerde artsen. De specialisten ouderengeneeskunde richten hun behandeling op de hele mens en werken veel samen met andere zorgprofessionals om u de beste zorg voor uw situatie te bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over welke zorg Rivas te bieden heeft bij ouderdomsklachten, kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440. Hier kunt u ook terecht voor bijvoorbeeld vragen over dementie.
Voor de verwijzing naar één van onze specialisten ouderengeneeskunde neemt u contact op met uw huisarts of uw specialist.