Beatrixziekenhuis Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

U kunt hier meer lezen over de afspraken die zijn gemaakt met de zorgverzekeraars voor 2024. Als uw verzekeraar geen afspraak maakt voor 2024 kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding van uw behandeling door de zorgverzekeraar.

Wat wordt vergoed?

Alle medisch noodzakelijke zorg zit in de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld geneeskundige, verpleegkundige en farmaceutische zorg. Dit geldt ook voor een opname in het ziekenhuis. Bijna alle zorg in het Beatrixziekenhuis wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor 2024 heeft Rivas met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kunt u zich aanvullend verzekeren. Uw zorgverzekeraar kan hier meer informatie over geven.

Als u een buitenlandse verzekering heeft (binnen Europa), moet u in het bezit te zijn van een geldig EHIC/E-111 formulier of pas om de zorg in het Beatrixziekenhuis vergoed te krijgen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf. De financiële afhandeling wordt rechtstreeks door ons verzorgd. Heeft u vragen over de EHIC, neem contact op met afdeling Debiteurenadministratie via onderstaand telefoonnummer of via factuurvragen@rivas.nl.

Meerdere zorgverzekeraars bieden tegenwoordig selectieve polissen - ook wel budgetpolissen - aan tegen een lagere premie. Bij een selectieve polis worden door een zorgverzekeraar niet alle zorgverleners gecontracteerd. Als u een selectieve polis heeft is het verstandig om voorafgaand aan een behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat wordt niet vergoed?

Uw verzekeraar heeft geen afspraak met het Beatrixziekenhuis
Zorgverzekeraars kopen voldoende zorg in om aan de aanspraken van hun verzekerden tegemoet te kunnen komen. Dat betekent dat de verzekerden te allen tijde de zorg - in voldoende mate en op tijd - kan krijgen waar hij of zij volgens zijn verzekeringsaanspraken recht op heeft.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraken met Rivas maakt, blijft u welkom bij Rivas en uw behandelend specialist. Rivas stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt hiervan circa 75%. De overige circa 25% betaalt u zelf. Wanneer u vragen over vergoedingen heeft, raden wij u aan om de polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw verzekeraar.

U bent niet verzekerd
In de volgende situaties wordt de zorg niet vergoed en moet u de rekening vooraf betalen:

  • U heeft geen zorgverzekering;
  • U krijgt zorg die niet onder de basisverzekering valt;
  • Internationale studenten- of reisverzekering (bijvoorbeeld OOM/AON).

Het Beatrixziekenhuis maakt een inschatting van de kosten van uw behandeling. De afdeling Debiteurenadministratie maakt hiervoor een voorschotnota. Bij een vervolgafspraak of opname in het Beatrixziekenhuis wordt opnieuw beoordeeld of u voldoende heeft betaald of dat er een bijbetaling noodzakelijk is. Deze betaling moet tijdens de opname óf vooraf aan de vervolgafspraak betaald zijn. De definitieve zorgnota kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. U ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende zorgnota met het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Internationale studenten kunnen de zorgnota via een declaratieformulier indienen bij hun eigen zorgverzekeraar. Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering? Lees hier meer informatie.

Voor een beperkt deel van DBC’s heeft de overheid het tarief vastgesteld. Het ziekenhuis moet dit bedrag bij u in rekening brengen. Voor de rest van de DBC's heeft het ziekenhuis de prijslijst (de zogenaamde passantenprijslijst) vastgesteld.

Wordt een second opinion vergoed door uw zorgverzekeraar?
Een second opinion wordt niet zonder meer vergoed door de zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het soort zorgverzekering dat u heeft afgesloten. Bij de meeste zorgverzekeraars zit de vergoeding voor een second opinion in het basispakket. Sommige budgetpolissen vergoeden dit echter alleen als u verwezen wordt door de specialist en niet door de huisarts.

Wanneer een andere zorgaanbieder de second opinion uitvoert, hangt de vergoeding van de second opinion ook af van de afspraken die deze zorgaanbieder met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Als de kosten van een second opinion niet door uw zorgverzekeraar worden vergoedt, dient u deze zelf te betalen. Informeer voordat u een afspraak maakt bij uw zorgverzekeraar of de kosten van een second opinion worden vergoed. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

Niet in staat de zorgnota te betalen
Als u niet in staat bent de zorgnota direct vooraf te betalen, is het mogelijk een afbetalingsregeling te treffen. Afspraken hierover worden gemaakt met afdeling Debiteurenadministratie.

Gemoedsbezwaarden
De regeling gemoedsbezwaarden is bedoeld voor mensen die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor zorgkosten. U moet zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als gemoedsbezwaarde. Op basis van deze registratie ontvangt u een ontheffingsverklaring van het SVB. Kunt u geen ontheffingsverklaring overhandigen, dan moet u bij uw bezoek aan het Beatrixziekenhuis de zorgkosten vooraf betalen.

Spoedeisende hulp
Als u door een acute zorgvraag niet in staat bent om de zorg vooraf te betalen, wordt de zorgnota achteraf opgemaakt en op u verhaald. Dit kan zijn als u opgenomen bent in het Beatrixziekenhuis of als u zich aanmeldt bij de spoedeisende hulp.
Bij een niet acute zorgvraag moet u, conform de informatie hierboven, de inschatting van zorgkosten zelf vooraf betalen.

Wegblijftarief
Helaas komt het voor dat patiënten zonder bericht wegblijven op een geplande afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Wanneer u uw afspraak niet op tijd annuleert, kunnen wij per polikliniekafspraak een wegblijftarief van 35 euro in rekening brengen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt uw afspraak kosteloos 24 uur voor de geplande afspraak annuleren.

Geldig legitimatiebewijs
Bij een behandeling in het Beatrixziekenhuis of op de Lingepolikliniek moet u zich altijd kunnen legitimeren. Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Als u zich niet kunt legitimeren, moet u vooraf een voorschot op de zorgkosten betalen van € 375. Ook al heeft u een ziektekostenverzekering. U krijgt uw voorschot terug zodra u een geldige legitimatie heeft kunnen overhandigen. Baby’s krijgen bij hun eerste bezoek een noodpas. Vervolgens heeft u als ouder/verzorger drie maanden de tijd om een geldig legitimatiebewijs voor uw kind te regelen en in het ziekenhuis te tonen.

Bekijk ook deze pagina van de Rijksoverheid: Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Contactgegevens
Beatrixziekenhuis (0183) 64 44 44
Afdeling Debiteurenadministratie (0183) 64 35 86
E-mailadres: factuurvragen@rivas.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid