3 Noord: Intensive Care (IC)

De afdeling

Op de afdeling Intensive Care (IC), afdeling 3 Noord van het Beatrixziekenhuis, liggen patiënten die veel extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • na een grote operatie;
 • bij problemen met de ademhaling;
 • bij neurologische stoornissen;
 • bij infecties en sepsis;
 • bij acute nierziekten
 • of bij ongevallen.

Deze afdeling is er volledig op ingericht om intensieve zorg en de bijbehorende behandelingen te kunnen geven. Op de afdeling kunnen acht patiënten verpleegd worden.

Een afdeling met veel apparatuur

Patiënten zijn vaak afhankelijk van apparaten en medicijnen om hun vitale lichaamsfuncties te ondersteunen. Deze apparaten maken geluiden en geven lichtsignalen. De patiënt is met diverse snoeren en slangen aan deze apparaten verbonden.

Soms worden patiënten tijdens hun behandeling kunstmatig in slaap gehouden en beademd. Een monitor en andere medische apparatuur registreren continu verschillende lichaamsfuncties. Deze gegevens zijn ook zichtbaar in de teampost.

Multidisciplinaire zorg

Hoewel de techniek een grote rol speelt op deze afdeling, blijft de zorg voor de patiënt het belangrijkste. De patiëntenzorg op de IC is multidisciplinair. Verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, radiodiagnostisch laboranten en geestelijk verzorgers werken structureel samen.

Opname op deze afdeling kan voor de patiënt en zijn of haar naasten een onzekere, angstige tijd betekenen. Wij vinden het daarom belangrijk dat patiënten en hun naasten goed geïnformeerd worden. De verpleegkundige die voor de patiënt zorgt, geeft graag uitleg over de huidige toestand. Tijdens het bezoekuur komt de verpleegkundige langs om patiënt en naasten te informeren.

Als de patiënt of naaste met één van de artsen wil spreken, dan kan dat worden aangegeven bij de verpleegkundige, deze regelt dan een afspraak.

Wie werkt er?

IC-verpleegkundigen

Patiënten op de Intensive Care (IC) worden verzorgd door verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in intensieve zorg (IC-verpleegkundigen). Zij spelen een cruciale rol:

 • in de verpleging, verzorging en observatie van de patiënten;
 • de contacten met andere disciplines;
 • en de communicatie met (en de begeleiding van) de patiënt en familie.

Intensivisten

De intensivisten (artsen gespecialiseerd in intensieve zorg) nemen tijdelijk de behandeling over van de specialist die uw familielid/naaste voorheen behandelden. De artsen overleggen dagelijks over de toestand en de behandeling van de patiënt.

Verblijf op de afdeling

 • Op deze afdeling werken in verhouding tot het aantal patiënten meer verpleegkundigen dan op een algemene verpleegafdeling. De verpleegkundigen op de IC hebben een speciale opleiding gevolgd of zijn daarmee bezig;
 • Minstens twee keer per dag komen de artsen bij de patiënten langs. Dagelijks hebben de verschillende artsen overleg over de behandeling;
 • ’s Ochtends bepalen de artsen tijdens de artsenvisite of de patiënt terug kan naar de algemene verpleegafdeling;
 • Als de patiënt van de intensive care ontslagen wordt, wordt de eerste contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld;
 • Voor het verzorgen maken wij graag gebruik van de eigen toiletspullen zoals bijvoorbeeld tandpasta, tandenborstel, deodorant, kam, scheerapparatuur etc. Gedurende de opname op de IC heeft de patiënt soms een jasje van het ziekenhuis aan. Dat is praktischer gezien de infusen en bewakingsapparatuur.
 • Indien nodig wordt voor de veiligheid van de patiënt gebruikgemaakt van een camera.
 • De Intensive Care-afdelingen van Nederland zijn aangesloten bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Er vindt om die reden continue en complete registratie plaats van alle beschikbare, anonieme (niet herleidbaar naar een specifieke patiënt) data van de deelnemende IC-afdelingen. Ook op de IC-afdeling van het Beatrixziekenhuis. Doel hiervan is de kwaliteit van de IC-zorg te monitoren en te verbeteren.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. Op afspraak kunnen op de Intensive Care één keer per dag maximaal twee personen bij een patiënt op bezoek komen. De maximum bezoektijd is een uur. Hierover wordt vooraf een afspraak gemaakt met de naasten die op bezoek komen. In overleg is maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld om te waken bij een patiënt.

Bezoekt u op deze afdeling een patiënt, vul dan voor uw bezoek de online corona vragenlijst in.

Huisregels Intensive Care

 • Voorafgaand aan het bezoek aan uw naaste en bij het verlaten van de IC, verzoeken wij u uw handen te desinfecteren!
 • Wilt u zich voor het bezoek melden door te bellen bij de teampost. Door drukke werkzaamheden kan het voorkomen dat u even moet wachten.
 • Bloemen en planten zijn op de afdeling vanwege infectiegevaar niet toegestaan.
 • Wanneer u etenswaren of frisdrank meeneemt, wilt u dit dan overleggen met de verpleegkundige. Het kan zijn dat de patiënt een dieet of vochtbeperking heeft.
 • Wij adviseren u om kostbaarheden, zoals sieraden en grotere geldbedragen van de patiënt mee naar huis te nemen.
 • De afdeling heeft de beschikking over één familiekamer. In samenspraak met de verpleegkundigen kunt u tijdelijk een sleutel van deze kamer krijgen. Dit geeft u de mogelijkheid dichter en langer in de buurt van de patiënt te verblijven, wanneer de situatie daarom vraagt. Het kan voorkomen dat u deze kamer moet delen met familie van andere patiënten.
 • Indien de vooruitzichten met betrekking tot de duur van het verblijf laten zien dat dit tenminste een week zal zijn, kan er bij de verpleging een weekabonnement voor de parkeergarage worden aangevraagd. De kosten van de weekkaart zijn: € 15,00 (inclusief € 5,00 borg), de kosten voor verlenging bedragen € 10,00.

Tips voor het bezoek

 • Een opname op de Intensive Care is ook voor u als naaste van de patiënt een zware tijd en kost u veel energie. Zorg in deze periode ook goed voor uzelf. Neem voldoende rust en probeer op de voor u normale tijden te eten en te slapen.
 • U mag 3x per dag op bezoek komen, maar dit hoeft niet.
 • Soms wordt een patiënt in slaap gehouden met medicijnen. U kunt dan toch tegen hem of haar praten of aanraken. Alhoewel de patiënt zich meestal niets herinnert van deze periode kan een bekende stem toch goed doen. Praat gewoon over gewone dagelijkse dingen. Noem de tijd en de dag. Misschien vindt uw naaste het prettig om eigen muziek te horen. U kunt die meenemen of een iPod met muziek lenen op de afdeling.
 • Ook is er de mogelijkheid om in een IC-dagboek op te schrijven wat er van dag tot dag met uw familielid gebeurt. In dit dagboek is ook ruimte om foto’s te plakken, zodat er later teruggekeken kan worden wat er gedurende de IC-opname allemaal gebeurd is. Bovendien kan bij het bed een “prikbord” opgehangen worden waar u foto’s van dierbaren op kunt hangen.
 • Als u een gesprek met de arts hebt, kunt u gemakkelijk dingen vergeten te vragen. U kunt uw vragen of zorgen opschrijven. U kunt dit als geheugensteuntje gebruiken tijdens het gesprek.

Contactgegevens

Telefonische informatie wordt in principe alleen aan de 1e contactpersoon gegeven. U kunt ons telefonisch bereiken via (0183) 64 47 04.

Vanwege de overdracht van de zorg  verzoeken wij u vriendelijk niet te bellen op de volgende tijdstippen:

 • 7.00 - 7.30 uur
 • 15.00-15.30 uur
 • 23.00-23.30 uur

Nazorg

Nadat u van de Intensive Care bent overgeplaatst naar een verpleegafdeling, komt een nazorgverpleegkundige van de Intensive Care binnen 1-3 dagen bij u langs voor een gesprek indien u langer dan 3 dagen opgenomen bent geweest op de Intensive Care. We streven er naar dat een verpleegkundige die tijdens uw verblijf voor u heeft gezorgd, dit gesprek met u aangaat.Het gesprek met de nazorgverpleegkundige gaat over de periode dat u op de Intensive Care lag. Het kan gaan over uw herinneringen/angsten/pijn of nare dromen.
Het kan ook zijn dat u zich niet alles meer kunt herinneren en dat u juist vragen heeft over uw verblijf op de Intensive Care. De nazorgverpleegkundige zal proberen om uw vragen te beantwoorden. Dit kan u helpen deze ingrijpende ervaring te verwerken. Daarnaast kan de nazorg-verpleegkundige de afdeling waar u ligt adviseren om een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker/geestelijk verzorger erbij te vragen. Mocht u na dit gesprek nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via:

Resia Rozenberg (r.rozenberg@rivas.nl)
Secretaresse teamleider Intensive Care
Tel: (0183) 64 46 63

Alvast een kijkje nemen?

Als u na uw operatie op de Intensive Care wordt opgenomen en u bent benieuwd hoe de afdeling eruit ziet, dan bent u van harte welkom om alvast voor uw operatie of behandeling een kijkje te komen nemen. Ook als u vragen heeft kunt u bij ons terecht. De verpleegkundige van de verpleegafdeling waar u opgenomen bent, kan voor u een afspraak maken.

Wanneer u na uw operatie of behandeling op de Intensive Care bent aangekomen, wordt uw contactpersoon telefonisch ingelicht. Zij kunnen vervolgens in overleg, buiten de bezoektijden om, op bezoek komen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de afdeling Intensive Care, bespreek ze dan met één van de verpleegkundigen.

Wij maken u er op attent dat u voor informatie over ziektebeelden ook terecht kunt in het informatiecentrum in de hal van het ziekenhuis.