Diabetes en prednison

De behandeling

De medicijnen Prednison, Dexamethason, Prednisolon, Celestonen enzovoort zijn een afgeleide van het hormoon cortisol. Dit is een hormoon dat gevormd wordt door de bijnier.

Cortisol zorgt ervoor dat lichaamseiwitten- en vetten en leverglycogeen omgezet worden in glucose. Dit verklaart dat een extra hoeveelheid van dit hormoon (of de inname van de hierboven genoemde medicijnen) ervoor kan zorgen dat de glucosewaarden in het bloed te hoog kan worden.

Vaak worden dit soort medicijnen in de vorm van tabletten gegeven en dan is het wel duidelijk wat er aan de hand is. Echter: ook injecties in gewrichten tegen pijn of ontsteking bevatten vaak dit soort medicamenten en kunnen heel onvoorspelbare verhoging van de glucosewaarden geven. Dat kan dagen tot weken aanhouden.

Prednison werkt 12-24 uur en zorgt voor langdurige verhoging van de glucosewaarden. De oplopende glucosewaarden worden in dit geval niet veroorzaakt door voeding.

Bij een hogere dosering Prednison zullen de glucosewaarden meer stijgen als bij een lagere dosering. Bij het afbouwen (verlagen) van de Prednison dosering zal ook de glucosewaarde weer verlagen. Dit kan echter per persoon verschillen.

Adviezen

Controleer voor de maaltijden en voor het slapen de glucosewaarde en pas zo nodig de insulinedosering aan.

Bij pentherapie:

  • Bij een twee maal daags insuline schema, kunt u het beste overleggen met uw arts of diabetesteam, vaak is het nodig om de ochtenddosering flink te verhogen.
  • Bij een vier maal daags insuline schema kunt u de kortwerkende insuline verhogen met behulp van een bijspuitschema, dit kunt u overleggen met uw arts of diabetesteam. Afhankelijk van de glucosewaarden kan het bijspuitschema aangepast worden. De dosering van de langwerkende insuline blijft hetzelfde.

Bij pomptherapie:

  • Basaalstand verhogen aan de hand van de gemeten waarden gedurende de uren dat de glucosewaarde te hoog is.
  • Bolussen bij ontbijt en middageten verhogen aan de hand van de gemeten waarden. U kunt dan voor- en na de maaltijden de glucosewaarden meten.
  • Overleg met uw arts of diabetesteam.