Buikwandcorrectie

De behandeling

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u een buikwandcorrectie zult krijgen. Op deze pagina geven we u informatie over de operatie, de voorbereiding en de adviezen na de operatie.

Door extreme vermagering, zwangerschap(pen), veroudering of een eerdere operatie kan de buikwand zo ernstig verslappen dat een hangbuik ontstaat. Een hangbuik kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. Met een medische term heet deze operatie een abdomino (buikwand) plastiek.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat uw buik platter wordt, maar perfectie moet u niet verwachten. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die altijd in meer of mindere mate zichtbaar blijven. Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat het huidgebied onder de navel tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft. Dit geeft weinig klachten. Na verloop van jaren kan het gebied dat gevoelloos is wel kleiner worden.

Vergoeding

Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt over het algemeen niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. Een buikwandcorrectie is een tamelijk dure ingreep, omdat de operatie onder algehele verdoving plaatsvindt en u enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven. De plastisch chirurg geeft u vooraf een opgave van de kosten.

Voor de behandeling

Gesprek met de plastisch chirurg

De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie en vertelt u waar de littekens komen.

Voorbereiding op de operatie

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar, sintrom, aspirine), moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met uw plastisch chirurg. De plastisch chirurg bepaalt wanneer u voor uw operatie moet stoppen met het innemen van deze medicijnen en bespreekt dit met u. De plastisch chirurg spreekt ook met u af wanneer u weer uw bloedverdunnende medicijnen mag gaan gebruiken.
 • Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw plastisch chirurg raadt u daarom aan om minstens zes weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.
 • Als u te zwaar bent, is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie wordt kleiner.
 • Voor een buikwandcorrectie moet u een aantal dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. De plastisch chirurg zal dit met u bespreken.
 • De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose).

Gesprek met de anesthesioloog

 • Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aankunt, onderzoekt de anesthesioloog u een aantal weken voor de operatie. Dit is de preoperatieve screening.
 • Als het nodig is, wordt u lichamelijk onderzocht. Het onderzoek kan uitgebreid worden met aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje) en longfoto.
 • Soms is het nodig dat ook andere specialisten uw conditie beoordelen, bijvoorbeeld een internist, cardioloog of longarts.

Voorbereidingen thuis

 • Neemt u alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis op de dag van uw opname.
 • Brengt u naast uw nachtkleding en toiletartikelen, ook pantoffels of slippers mee.
 • Op de dag van de operatie mag u geen bodylotion gebruiken.
 • We vragen u uw sieraden thuis te laten en uw piercings uit te doen.
 • Op de dag van de operatie mag u geen make-up en nagellak dragen.
 • Als u kunstharsnagels draagt, gelden de volgende regels: als de kunstharsnagels blank gelakt zijn, dan hoeft u ze niet te verwijderen. Zijn de kunstharsnagels niet blank gelakt, dan moet u één nagel per hand verwijderen.
 • Houdt u er rekening mee dat u geen contactlenzen, bril, gehoorapparaten of kunstgebit mag dragen op de operatiekamer.
 • We raden u aan om voor de eerste weken na thuiskomst (zelf) hulp te regelen.
 • Als u na de operatie een elastische buikband nodig heeft, moet deze van te voren worden aangemeten. Op de polikliniek Plastisch Chirurgie wordt u zo nodig hierover geïnformeerd.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. Hiervoor gelden nuchterheidscriteria.

De opname

De polikliniekassistente bespreekt met u de datum van uw opname voor de operatie. Ook krijgt u te horen op welke afdeling u wordt opgenomen.

 

Tijdens de behandeling

De dag van de operatie

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. De verpleegkundige legt u de gang van zaken op de verpleegafdeling uit. Ook controleert de verpleegkundige de gegevens die tijdens uw intakegesprek zijn genoteerd. Als u geen intakegesprek heeft gehad, stelt de verpleegkundige u nog een aantal vragen over uw gezondheid. Vooraf is niet aan te geven op welke kamer u komt te liggen. Dit is afhankelijk van de beschikbare bedden die er op het moment van uw opname zijn. Op de afdeling wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen.

Voor de operatie

Voor de operatie zal de plastisch chirurg het operatiepatroon op de buik tekenen. Daarom wordt u ruim voor de operatietijd opgenomen. De verpleegkundige geeft u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (narcose). Dit heet de premedicatie. Daarna krijgt u een operatiehemd aan. De verpleegkundige brengt u vervolgens met bed naar de operatieafdeling. Op de operatieafdeling wordt een infuus ingebracht. De anesthesioloog geeft u de algehele anesthesie.

De operatie

De operatie duurt ongeveer twee uur. Bij de operatie maakt de arts de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag, tot aan de ribbenboog en het borstbeen (zie onderstaande afbeelding). De navel wordt rondom omsneden, zodat deze op zijn plaats blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak en verwijdert hij de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel.

Als uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt een gaatje in de buikhuid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgens ingehecht.

De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de 'bikinilijn’. Aan het eind van de operatie wordt uw buik verbonden met een steungevend verband. In sommige gevallen moet u over het verband een elastische buikband dragen. De chirurg bespreekt dit van tevoren met u. In het wondgebied worden een aantal drains (dunne slangetjes) aangebracht. Via deze slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd.

Na de behandeling

 • Na de operatie wordt u wakker op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Uw hartslag en bloeddruk worden regelmatig gemeten. De verpleegkundige let op nabloeden van de wond. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn en/of misselijkheid. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u niet misselijk bent, mag u weer eten en drinken. U hoort van de verpleegkundige wanneer het infuus verwijderd mag worden.
 • Wanneer u wakker wordt, liggen uw benen in opgetrokken houding. Dit voorkomt spanning op de wond. Als u uit bed gaat, moet u een licht gebogen houding aannemen. Om trombose te voorkomen, krijgt u na de operatie ’s avonds een injectie met een bloedverdunnend medicijn. In sommige gevallen schrijft de plastisch chirurg antibiotica voor.
 • De dag na de operatie wordt er bloed bij u geprikt. Dit is bedoeld om het ijzergehalte in uw bloed te controleren. Bij erg veel bloedverlies kan uw ijzergehalte verlagen en is soms medicatie nodig. De arts beslist wanneer de drains verwijderd mogen worden. Als de drains verwijderd zijn mag u meestal naar huis.
 • Voordat u weer naar huis gaat, wordt er een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie. Tijdens dit bezoek worden het verband en de hechtingen verwijderd.

Mogelijke complicaties/risico's

 • Een buikwandcorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan infecteren. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.
 • Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de arts de bloeding zal behandelen.
 • Uw gezondheid en de duur van de operatie kunnen een risico zijn voor het optreden van een trombosebeen of longembolie.
 • Een late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig deze 'dogears' (hondenoren) te verwijderen. Dit kan meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving in de polikliniek van het ziekenhuis gebeuren.

Leefregels na de behandeling

Adviezen en regels voor thuis

 • Het is belangrijk voor de doorbloeding van uw benen dat u regelmatig beweging heeft door kleine stukjes in lopen en in een stoel te zitten. Door uw benen regelmatig te bewegen kunt u de kans op een trombose verkleinen. Het is niet de bedoeling dat u thuis in bed gaat liggen, tenzij de plastisch chirurg u dit nadrukkelijk geadviseerd heeft.
 • Het verband moet u laten zitten tot de eerste controle op de polikliniek.
 • Douchen mag, maar alleen als u het verband absoluut droog houdt.
 • De eerste week na de operatie moet u een kussen onder uw knieën leggen, zodat er minder spanning op de buikwond komt.
 • De eerste week moet u de spanning op de buik vermijden door iets voorovergebogen te staan en lopen. In de tweede week kunt u al vaak wat rechter op gaan staan en lopen. De eerste zes weken na uw operatie mag u niet zwaar tillen of persen en niet sporten.
 • Om de buikwand te ondersteunen moet u vier tot zes weken lang een elastische buikband om uw buik of een pantybroekje dragen.
 • U moet de littekens beschermen tegen de zon (en zonnebank), gedurende een half tot één jaar na de operatie.
 • Het gebied (de buik) waaraan u geopereerd bent heeft rust nodig om goed te kunnen genezen. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan.
 • De herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer zes weken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u geleidelijk aan ook weer sporten.

Een arts waarschuwen

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden
 • Bij toenemend pijn
 • Bij optreden van abnormale zwelling
 • Als u koorts heeft boven de 38.5°C
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken
 • Bij ongerustheid

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer van het Beatrixziekenhuis (0183) 64 44 44. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Contact

 • Op deze pagina hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.
 • Uit de informatie op deze pagina kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.
 • Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.
 • Als u nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.
 • Tip: Het is handig voor uzelf om de informatie op deze pagina mee te nemen wanneer u wordt behandeld. U kunt dan alle relevante informatie nog eens nalezen.