Anogenitale wratten

Wat is…

Wratten ontstaan na een huidinfectie met een virus. Wratten kunnen plat zijn of boven het oppervlak van de huid uitkomen. Ze komen in alle maten van klein tot groot voor. Soms krijgen ze een bloemkoolachtige vorm. Anogenitale wratten zitten in het gebied rond de geslachtsdelen en anus. Ze kunnen op de geslachtsorganen zelf zitten, maar ook in de plasbuis of in de anus. Bij vrouwen kunnen ze ook in de vagina voorkomen.

Symptomen

De wratten zijn soms nauwelijks zichtbaar. Vooral de wratten in de vagina, plasbuis of anus worden vrijwel nooit opgemerkt. Wanneer de wratten zich meer ontwikkelen ontstaan kleine bloemkoolachtige gesteelde vormsels. Wanneer de wratten langer aanwezig zijn, worden ze harder en soms verhoornen ze.

Anogenitale wratten en kanker

Als u anogenitale wratten heeft dan is er geen reden tot ongerustheid. Ook niet als u wratten op de baarmoederhals heeft. Vrouwen met deze wratten behoeven dus niet vaker een uitstrijkje te laten maken dan mensen die geen anogenitale wratten hebben.

De anogenitale wratten worden door het humaan papiloma virus veroorzaakt. Enkele typen van dit virus kunnen na vele jaren wel het risico op het ontstaan van baarmoederhalskanker bij vrouwen verhogen. Wanneer u in het verleden anogenitale wratten heeft gehad, is het daarom belangrijk dat u meewerkt aan het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. Vanaf de leeftijd van dertig jaar wordt iedere vrouw in Nederland regelmatig opgeroepen voor het laten maken van een uitstrijkje.

Bij het uitstrijkje wordt de huid van de baarmoedermond gecontroleerd. Wanneer u aan het bevolkingsonderzoek deelneemt, is er geen reden voor ongerustheid en is extra controle niet noodzakelijk.

Anogenitale wratten en onvruchtbaarheid

Het virus van de wratten bevindt zich uitsluitend op de huid en slijmvliezen. Het verspreidt zich niet verder in het lichaam. Het virus komt niet in eileiders of eierstokken en beïnvloedt de vruchtbaarheid niet.

Anogenitale wratten en zwangerschap

Anogenitale wratten kunnen tijdens een zwangerschap groeien. Tijdens een zwangerschap worden een aantal behandelingsmethoden uit veiligheidsoverwegingen niet toegepast. Daarmee moet dan gewacht worden tot na de geboorte van de baby. De kans dat de baby bij de geboorte met de wratjes besmet raakt is klein.

Oorzaken

Wratten worden veroorzaakt door een infectie met een virus. Wratten zijn dus besmettelijk. De virussen, die de wratten veroorzaken, heten humane papiloma virussen. Er zijn van dit virus talrijke verschillende typen aanwezig, maar niet alle typen veroorzaken anogenitale wratten.

De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van de wratten kan drie tot zes maanden of soms zelfs langer bedragen. Niet iedereen die met het virus besmet is zal wratten krijgen. Deze personen hebben dan wel het virus bij zich, maar merken er zelf niets van. Dit virus kan wel overgedragen worden aan anderen.

Anogenitale wratten worden vooral bij seksueel contact overgedragen. Daarom worden anogenitale wratten beschouwd als een seksueel overdraagbare aandoening. Maar het virus wordt niet alleen bij seksueel contact overgedragen. Het virus is zeer besmettelijk en kan ook op andere manieren overgedragen worden, bijv. door het gezamenlijk gebruik van washandjes of handdoeken. Op deze wijze kunnen ook kinderen besmet raken en wratjes krijgen.

Het virus kan gedurende vele jaren in de huid aanwezig zijn en na een ogenschijnlijke genezing zich na jaren opnieuw manifesteren. Het is daardoor moeilijk om te weten door wie besmet is en wanneer iemand besmet geraakt is.