Hartfalen

Op de polikliniek

Hartfalen is een chronische ziekte en vergt van u en uw naaste omgeving de nodige aanpassingen. De behandeling is erop gericht de taak van uw zieke hart makkelijker te maken en de klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of verminderen. Bij de behandeling speelt u zelf een belangrijke rol. De medewerkers op de hartfalenpolikliniek kunnen u hierin begeleiden en adviseren. Hierdoor leert u met de beperkingen in het dagelijks leven om te gaan en krijgt u meer greep op uw ziekte.

Hartfalen zorg bestaat minimaal uit:

Uw eerste afspraak is meestal op het spreekuur van cardioloog. Daarna heeft u afspraken met de hartfalenverpleegkundige. Na een ziekenhuisopname is meestal de eerste afspraak na twee weken bij de hartfalenverpleegkundige en twee à vier weken later bij de cardioloog. De hartfalenverpleegkundige maakt voor u de afspraken. De andere hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker en de diëtist treft u in overleg met de hartfalenverpleegkundige en/of cardioloog.

Wie werkt er?

Op de polikliniek hartfalen kunt u terecht wanneer u te maken heeft met hartfalen. Met de voor u juiste begeleiding en ondersteuning proberen wij samen met u de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Op de polikliniek hartfalen werken:

Zij werken in een multidisciplinair team. Zij bewaken de effecten van de behandeling en begeleiden en ondersteunen mensen met chronisch hartfalen. Met de voor u juiste begeleiding en ondersteuning proberen zij samen met u de kwaliteit van uw leven te verbeteren. De verwachting is dat het aantal heropnames vermindert door deze zorg voor mensen met hartfalen.

Afspraak maken

U kunt de hartfalenverpleegkundigen telefonisch bereiken via (0183) 64 47 01. Bij toenemende klachten of het verzetten van een afspraak kunt u tevens dit nummer bellen. Het spreekuur wordt gehouden in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u hierover precies wilt weten. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

 • Schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
 • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek;
 • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt;

Vraag ook gerust door met vragen als:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?