Longfunctieonderzoek

Het onderzoek

Bij een bezoek aan de longarts is een lichamelijk onderzoek alleen meestal niet voldoende om de toestand van de longen te kunnen vaststellen. Longfunctieonderzoek kan behulpzaam zijn bij het stellen van een diagnose, maar ook bij het volgen van de longaandoening en het effect van de behandeling. Met behulp van longfunctieonderzoek kunnen bepaalde aspecten van de ademhaling en gaswisseling gemeten worden.

Het longfunctie-onderzoek wordt uitgevoerd door een longfunctie-analist. Deze zal u aanmoedigen om zo de beste resultaten te krijgen. Sommige oefeningen zult u meerdere keren moeten doen, waardoor het uiteindelijk wel vermoeiend kan zijn. Het longfunctieonderzoek wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren.

Bij elk longfunctieonderzoek worden uw longen getest door uw ademhaling via een longfunctie-apparaat te volgen. U ademt daarvoor via een mondstuk. Om te voorkomen dat u via uw neus gaat ademhalen, wordt uw neus met een klemmetje dichtgehouden.

Het longfunctie-onderzoek omvat meerdere onderzoeken, maar het is niet altijd noodzakelijk dat die allemaal bij u worden uitgevoerd. De behandelend arts bepaalt welke onderzoeken bij u worden gedaan.

Voor het onderzoek

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken. Sommige medicijnen mag u vanaf enkele dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Uw arts geeft hierover meer informatie.

Voorbereiding

Soms is het nodig dat u vooraf aan het onderzoek stopt met specifieke medicatie. Indien op u van toepassing, zal de medewerker dit hieronder aangeven:

 • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
 • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
 • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
 • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................

Belangrijk

Voor de onderzoeken proberen we een strak tijdschema aan te houden. Wij vragen u dan ook vriendelijk 15 minuten voor uw afgesproken tijd aanwezig te zijn. Dit is vooral belangrijk als u zelf van mening bent dat u even tot rust wilt komen voor het onderzoek begint. U kunt zich melden bij de aanmeldzuil en vervolgens plaatsnemen in de ontvangstruimte van C1. Wilt u ons bij verhindering (vanwege ziekte, opname in het ziekenhuis, enzovoort) 48 uur van tevoren op de hoogte stellen, zodat we een andere patiënt kunnen laten komen.

Tijdens het onderzoek

Hieronder treft u informatie aan over verschillende onderzoeken. De onderzoeken die zijn aangevinkt, zijn voor u van toepassing. Onder de opsomming vindt u meer informatie over de verschillende onderzoeken.

 • Flow-volume/spirometrie
 • Hyperventilatie provocatie test
 • Bodyplethysmografie
 • DLCO
 • Bronchiale histamine-provocatietest
 • Huid-allergologisch onderzoek
 • Ergometrie (i.v.m. inspanningsastma)
 • Helium verdunning (FRC bepaling)
 • MIP/MEP-meting
 • Arteriële bloedgasanalyse
 • NO-meting

Flow-volume/spirometrie

Tijdens dit onderzoek wordt uw longvolume bepaald. U wordt verzocht een aantal keren diep in- en uit te ademen. Om te meten hoe snel u kunt uitademen, blaast u de lucht een aantal keren heel krachtig uit. Meestal wordt de test herhaald na het toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn.

Hyperventilatie provocatie test

Bij een hyperventilatie onderzoek wordt bepaald of klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie, door een verkeerde manier van ademhalen.

Tijdens deze test zal de analist u vragen om gedurende een bepaalde tijd diep in en uit te ademen, in een door de analist aangegeven tempo. Hierbij wordt het percentage uitgeademde koolzuur geregistreerd. U vult ook een vragenlijst in. De vragen hebben betrekking op uw klachten.

Bodyplethysmografie

Tijdens een bodyplethysmografie- ofwel bodybox onderzoek wordt de weerstand van uw luchtwegen gemeten. Het onderzoek geeft een beeld van de moeite die het u kost om adem te halen. Ook wordt tijdens het onderzoek bepaald hoe groot uw longinhoud is. In een soort 'telefooncel' wordt u verzocht een aantal ademhalingsoefeningen te doen. Soms wordt de test herhaald na het toedienen van een medicijn (een luchtwegverwijder).

DLCO

Tijdens deze test wordt gemeten met welke snelheid de longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed.

Bronchiale histamine-provocatietest

 • Als voorbereiding op dit onderzoek moet u 6 dagen vóór het onderzoek stoppen met de inname van allergietabletten.

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof. Hiermee wordt de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten. U ademt elke keer een dosis histamine in en daarna wordt uw longfunctie gemeten. Het kan gebeuren dat u benauwd wordt of gaat hoesten. Als het nodig is, krijgt u medicijnen die de klachten vrijwel direct doen verdwijnen. In sommige gevallen zijn er klachten van heesheid en/of een schorre stem. Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer vergelijkbaar is met de uitgangswaarde.

Huid-allergologisch onderzoek

 • Als voorbereiding op dit onderzoek moet u 3 dagen vóór het onderzoek stoppen met de inname van allergietabletten.
 •  Wij verzoeken u om voor het onderzoek geen bodylotion, twee in één douche-producten en dergelijke te gebruiken.

Tijdens de huid-allergietest wordt bekeken voor welke stoffen u mogelijk allergisch bent. Deze stoffen worden met een dun naaldje in de huid gedrukt. Op een aantal stoffen reageert u mogelijk in de vorm van een jeukend bultje op de plaats van de prik. Als de stoffen 15 minuten hebben ingewerkt, worden de reacties op uw huid gemeten.

Helium verdunning (FRC bepaling)

Tijdens dit onderzoek wordt de longcapaciteit bepaald.

MIP/MEP-meting

Tijdens dit onderzoek meten we de kracht van de ademhalingsspieren. U wordt verzocht een paar maal krachtig in en uit te ademen tegen een klepje.

Arteriële bloedgasanalyse

Bij een bloedgasanalyse wordt de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en zuurgraad van het bloed gemeten. Deze waarden zeggen iets over het functioneren van de longen. De analist zal daarvoor bloed bij u afnemen uit de slagader in de pols. De aanprikplaats wordt eerst door de analist stevig afgedrukt waarna er een drukverband aangebracht zal worden. Deze moet u minimaal een half uur laten zitten. Het onderzoek kan als onprettig ervaren worden.

NO-meting

Bij deze meting wordt de stikstofoxide (NO) in de uitademingslucht gemeten. U wordt verzocht een ademhalingsoefening te blazen.

Tijdsduur

Een volledig onderzoek kan 15 tot 60 minuten duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gelden geen specifieke leefregels.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist tijdens uw eerstvolgende afspraak.

Mogelijke complicaties/risico's

Meestal treden er tijdens de verschillende onderzoeken geen complicaties op. Een uitzondering hierop vormt de histaminedrempel; tijdens dit onderzoek kunt u benauwd worden. De longfunctieanalist geeft u in dit geval direct medicijnen zodat de benauwdheid verholpen wordt.U kunt van de histaminetest een wat hese/schorre stem krijgen. Dit gaat in de loop van de dag weer weg.

Contact

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van deze tekst nog vragen hebt, belt u dan met de functieafdeling (0183) 64 43 51.