Laserbehandeling bij glaucoom (SLT-laser)

De behandeling

Deze folder geeft u informatie over de diagnose glaucoom en de behandeling Selective Laser Trabeculoplasty (SLT).

Diagnose

In het oog wordt vocht (kamerwater) aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit kamerwater (niet te verwarren met het traanvocht aan de buitenkant van het oog) verlaat het oog ongemerkt via een afvoer die zich bevindt op de grens van oogwit (sclera) en het gekleurde deel van het oog, het regenboogvlies (iris). Als dit afvoersysteem (trabekelsysteem) minder goed werkt, kan het kamerwater moeizaam weg en neemt de druk binnen in het oog toe. De oogzenuw raakt hierdoor langzaam maar zeker beschadigd. Uiteindelijk merkt u dit doordat er stukken uit het beeld (gezichtsveld) verdwijnen. Nog later wordt ook de gezichtsscherpte aangetast. Deze ziekte heet glaucoom en is onomkeerbaar, zij kan alleen worden vertraagd. Daartoe moet de oogdruk blijvend worden verlaagd. Wanneer oogdruppels daar niet of onvoldoende in slagen, kan gekozen worden voor behandeling middels SLT. Deze laserbehandeling heeft tot doel de oogdruk te verlagen om daarmee het gezichtsveld en de gezichtsscherpte te behouden, niet om die te verbeteren.


Werking SLT-laser

Met de SLT-laser (Selective Laser Trabeculoplasty) worden korte pulsen hoog energetisch licht losgelaten op het trabekelsysteem. Hierdoor wordt de afvoer van kamerwater groter en de oogdruk lager.

Voor de behandeling

Op de dag van de behandeling en ook daarna dient u gewoon door te gaan met uw
oogdrukverlagende druppels en tabletten, mocht u die gebruiken. Als u bloed verdunnende
medicijnen gebruikt, hoeft u daarmee niet te stoppen.

De laserbehandeling vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde de begane grond in
het Beatrixziekenhuis Gorinchem. Meldt u zich bij de aanmeldzuil.

Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u druppels in uw oog om de pupil te verkleinen. De druppel veroorzaken soms lichte hoofdpijn. Na een half uur zijn de druppels goed ingewerkt. Ook krijgt uw een verdovingsdruppeltje.

Tijdens de behandeling

De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel, waarbij uw kin rust op een steun en uw voorhoofd leunt tegen een band. De oogarts verdooft met oogdruppels het hoornvlies. Hierdoor voelt u niets van de contactlens dat daarna op uw oog wordt geplaatst.

Tijdsduur

De laserbehandeling is pijnloos en duurt slechts enkele minuten.

Na de behandeling

  • Omdat de oogdruk direct na behandeling tijdelijk kan stijgen, krijgt u een extra oogdrukverlagende druppel. Soms beslist de oogarts dat hij de oogdruk na een uur ook nog wil opmeten. Wanneer uw oogdruk te hoog blijkt te zijn, krijgt uw extra oogdruk verlagende oogdruppels en/of tabletten. Pas wanneer uw oogdruk voldoende is gedaald, kunt u naar huis.
  • Vanwege de oogdruppels en de behandeling is uw zicht tijdelijk verminderd. U kunt na de behandeling dus niet zelf autorijden. U dient een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis brengt.
  • Na de laserbehandeling gelden geen specifieke leefregels. Mocht u oogdruk verlagende druppels en/of tabletten gebruiken, dan dient u hier gewoon mee door te gaan. Soms is het behandelde oog enkele dagen lang gevoelig, vooral voor licht.
  • Na de laserbehandeling vindt de controle plaats op de polikliniek. De oogarts zal aangeven binnen welk termijn u voor controle moet komen.

Resultaat

Een laserbehandeling is vanaf de buitenkant van het oog niet zichtbaar. Een laserbehandeling is veilig, maar niet altijd effectief. Indien nodig kan de laserbehandeling later nog worden herhaald.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.