Operatieve oorcorrectie

De behandeling

Bij een operatieve oorcorrectie worden uw oren naar achteren gezet. Als u overweegt om dit te doen, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door een operatieve oorcorrectie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Voor de behandeling

Voorafgaand aan de operatie hoeft u geen specifieke voorbereidingen te treffen.

Tijdens de behandeling

Een operatieve oorcorrectie kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Echter, gebeurt het meestal onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur alweer naar huis. Als u onder algehele verdoving gaat, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven.

Tijdens de operatie maakt de plastisch chirurg een snee aan de achterkant van uw oor. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

Tijdsduur

De operatie neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Na de behandeling

Na de operatieve oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen.Als het verband verwijderd is moet u nog ongeveer twee weken 's nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren.

U kunt pijnstillers innemen tegen de pijn, bijvoorbeeld paracetamol. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden op de polikliniek na één tot twee weken verwijderd. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven, vooral bij kou. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.

Uitslag

Een week na de operatieve oorcorrectie komt u terug op de polikliniek. Daar wordt het verband verwijderd. Daarna moet u nog twee weken ‘s nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Na ongeveer drie maanden zal het uiteindelijke resultaat zichtbaar en bereikt zijn.

Mogelijke complicaties/risico's

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren goed naar achteren zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Leefregels na de behandeling

We vragen u om na de ingreep de volgende leefregels in acht te nemen:

  • overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport;
  • gedurende een week na de operatieve oorcorrectie mag u uw haren niet wassen. Dit vanwege het verband (een zogenoemde tulband) dat om uw hoofd bevestigd wordt na de operatie;
  • bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg.

Contact

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van plastische chirurgie. Zij zijn bereikbaar via (0183) 64 42 96.