Kwetsbare zwangeren

Op de polikliniek

Een goede start

Iedere baby verdient een goede start in het leven. Ouders willen niets liever dan dat.
Toch kan het zo zijn dat de omstandigheden van de toekomstige ouders daarvoor minder goed zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van psychische problemen, financiële problemen, problemen in de familie of in de woonsituatie. Ook kunnen (aanstaande) ouders veel hebben meegemaakt, waardoor wat extra ondersteuning prettig kan zijn.
Sommige (aanstaande) ouders zijn meer kwetsbaar dan anderen vanwege een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking of verslaving en komen daardoor in aanmerking voor extra begeleiding.
Voor deze groep biedt het Beatrixziekenhuis extra begeleiding. Want hoe beter de omstandigheden van de ouders, hoe groter de kans is dat een kind gezonder en ook gelukkiger zal zijn.
Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog kan u doorverwijzen naar deze polikliniek.

Wie werkt er?

Het team op de polikliniek kwetsbare zwangeren bestaat uit:

  • een gynaecoloog
  • een verloskundige ( eerste en/of tweede lijn*)
  • een maatschappelijk werker of ouderbegeleider
  • gespecialiseerde verpleegkundigen
  • een kinderarts
  • het GGZ team van Antes in Gorinchem
  • mogelijk wordt de Jeugdgezondheid zorg ook betrokken (bijvoorbeeld het consultatiebureau)

* Eerste lijn is verloskundigepraktijk, tweede lijn is de verloskundige vanuit het ziekenhuis.

Overleg

Het team kwetsbare zwangeren heeft één keer per maand een gezamenlijk overleg waarin de patiënten besproken worden. Op deze manier kunnen wij er op een goede manier voor zorgen dat u de beste begeleiding krijgt.
Als u instemt met de aanmelding bij deze polikliniek, dan betekent dit ook dat uw situatie besproken wordt binnen dit team. De betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht.

Als er extra hulp nodig is, kunnen wij andere hulporganisaties inschakelen waarmee wij samenwerken. Hiervoor vragen wij dan uw toestemming.

Voorbereiding

Tijdens uw zwangerschap gaan wij ervan uit dat alles wat belangrijk is voor u en uw baby open en eerlijk wordt besproken. Zowel vanuit uw kant als die van ons. Mochten er vragen zijn over uw veiligheid of de veiligheid van uw kindje dan zullen wij daarover met u het gesprek aangaan.
Als het nodig is om hulpverleners van buiten het ziekenhuis of ‘Veilig Thuis’ in te schakelen, wordt dit eerst met u besproken.

Werkwijze

Als u toestemming heeft gegeven voor verwijzing naar de kwetsbare zwangeren polikliniek neemt een medewerker van het team contact met u op voor een eerste gesprek in het Beatrixziekenhuis. Dit gesprek is met een verloskundige van de polikliniek of met een gynaecoloog of klinisch verloskundige.

Aan het einde van het gesprek worden afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens uw zwangerschap en/of de periode daarna. Afhankelijk van uw situatie krijgt u begeleiding vanuit het maatschappelijk werk van het Beatrixziekenhuis of vanuit Antes die in contact staan met de polikliniek kwetsbare zwangeren. Zij kunnen verdere hulpverlening inschakelen als dat nodig is. Wij kijken met u wat het beste bij uw situatie past. Als het nodig is, kan ook de kinderarts in een vroeg stadium worden betrokken.

Soms is er al professionele hulpverlening betrokken. Dit bespreken wij ook met u. De polikliniek kwetsbare zwangeren heeft nauw contact met kraamzorginstanties, huisartsen, verloskundigenpraktijken, lactatiekundigen, wijkteams en de jeugdgezondheidzorg. Wij gaan ervanuit dat u mondelinge toestemming geeft voor contact met deze instanties. Deze folder informeert u over onze werkwijze. Indien gewenst kan hierin samen naar gekeken worden m.b.t. uw wensen.

Wij zijn tot uiterlijk 6 weken na de bevalling betrokken.
Het team werkt steeds met u samen. Als u iets niet begrijpt of zorgen heeft, dan kunt u die altijd met ons bespreken!

Het geboorteplan

Het opstellen van een geboorteplan is een onderdeel van de begeleiding. Hierin kunnen wensen en afspraken beschreven worden die te maken hebben met de bevalling. Ook afspraken met hulpverlenende instanties worden in dit plan gezet.
Het geboorteplan wordt soms samengesteld met behulp van een gespecialiseerd verpleegkundige met wie u een voorbereidend gesprek kunt hebben voor de bevalling. Zo weten we zeker dat alles wat voor u en uw baby van belang is in het geboorteplan staat. Dit plan wordt vervolgens in de computer gezet in uw persoonlijke dossier zodat de zorgverleners bij uw bevalling precies weten wat uw wensen zijn. Het geboorteplan wordt met uw toestemming ook doorgestuurd naar uw huisarts, eerstelijns verloskundige, en eventuele hulpverleners. Soms kan een consultatiebureau ook betrokken worden. Dit zal met u worden besproken.
Als het nodig is, komt er iemand van de hulpverlening of zorgverleners op huisbezoek om te kijken hoe uw leefsituatie is en of het lukt met het verzamelen van benodigde babyspulletjes.

Meenemen

  • Uw ziekenhuispas en legitimatie als u een gesprek heeft bij de polikliniek.
  • Eventueel informatie van uw eerstelijns verloskundige en/ of hulpverlening indien van toepassing.

Tips voor het gesprek

Kom samen met uw partner naar de gesprekken indien uw situatie het toelaat.
Schrijf vragen van tevoren op zodat u ze niet vergeet. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk ondersteunen.