Testikel verwijderen (inguinale hemicastratie)

De behandeling

U bent opgenomen in het ziekenhuis voor het verwijderen van een testikel (hemicastratie). De ingreep gaat via een sneetje in de lies (inguinaal). De uroloog heeft u op de polikliniek al over deze ingreep geïnformeerd.

Deze informatie betreft de gang van zaken gedurende uw opname. Ieder mens is echter anders. De gang van zaken bij uw opname kan daarom enigszins verschillen van die van andere patiënten. In het algemeen kunt u verwachten dat uw opname zal verlopen volgens deze beschrijving.

Voor de behandeling

U moet nuchter zijn, tenzij anders is afgesproken. Zie hiervoor de nuchterheidcriteria. Enige tijd voor de operatie kunt u nog even naar het toilet gaan en krijgt u een blauw operatiejasje aan. Eventueel ontharen gebeurt op de operatiekamer. Vervolgens krijgt u een slaaptablet, als dit is afgesproken met de anesthesioloog. Meestal wordt u daar slaperig van. Even later wordt u naar de operatiekamer gereden.

Na de behandeling

Als de operatie heeft plaatsgevonden, gaat u voor enige tijd naar de uitslaapkamer. Daar wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur voor verschillende controles. Zodra de controles goed zijn, wordt u teruggebracht naar de afdeling. De verpleegkundige belt uw contactpersoon als u terug bent. Na de operatie krijgt u een injectie ter voorkoming van trombose. U krijgt dit vanaf nu elke avond totdat u voldoende in beweging bent.

  • U heeft een infuus in uw arm. Het infuus wordt meestal dezelfde dag nog verwijderd;
  • de avond van de operatie mag u weer normaal eten; als u een ruggenprik heeft gehad, zijn uw benen de eerste uren na de operatie nog gevoelloos. Dit gevoel komt langzaam terug;
  • de dag na de operatie kunt u gewoon lopen;
  • als u misselijk bent of pijn heeft, vertel dit dan aan de verpleegkundige. In overleg met de arts kunt u hier medicijnen tegen krijgen;
  • de hechtingen in het wondje worden zo nodig na ongeveer één week op de polikliniek verwijderd. Vaak wordt de wond echter onderhuids gesloten en hoeven er geen hechtingen verwijderd te worden;
  • de uroloog komt twee keer per dag bij u langs, behalve in het weekend.

Naar huis
De arts spreekt met u af wanneer u naar huis mag. Meestal is dat na ongeveer één dag. Bij uw ontslag krijgt u een afspraakkaart mee voor een controlebezoek op de polikliniek.

Contact

Deze informatie betreft de gang van zaken gedurende uw opname voor het verwijderen van een testikel (inguinale hemicastratie). Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan aan de verpleegkundige.

U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer (0183) 64 42 65.