Ganglion stellatum blokkade

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een ganglion stellatum blokkade te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een ganglion stellatum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar een heleboel zenuwbanen samen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam.

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop dat onderin de hals ligt, ter hoogte van de 7e nekwervel.

Door een blokkade (van een deel) van dit zenuwstelsel kan de pijn worden verminderd.

Deze behandeling kan worden toegepast bij sommige vormen van pijn in bijv. de onderkaak, nek, schouder of arm.

De behandeling

U meldt zich op afdeling C2. Zodra u aan de beurt bent wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Met contrastvloeistof en eventueel een teststroompje controleert de arts de positie van de naald.

Om er zeker van te zijn dat de behandeling het gewenste effect zal hebben, kan eerst een proefbehandeling worden gedaan. Hierbij wordt een tijdelijke verdoving rond het ganglion gespoten.

Bij een definitieve blokkade wordt het ganglion stellatum voor een deel uitgeschakeld met een elektrisch stroompje. Hierdoor wordt het ganglion verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven. Dit wordt een PRF- of RF-behandeling genoemd: (gepulseerde) radiofrequente stroom.

 

Na de behandeling neemt u plaats in de opvangkamer voor ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het beste resultaat van de behandeling zien we direct na de behandeling.

Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen vanzelf in de loop van enkele weken.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal 6 tot 8 weken na de behandeling plaatsvinden.

 

Belangrijk

 

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang.

 

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgenstralen.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 •  Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding.
 • Er is een zeer kleine kans op zenuwbeschadiging.
 • Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Er is een zeer kleine kans dat de naald door het longvlies heen gaat. Hierdoor kan een klaplong optreden en wordt u kortademig.
 • Heesheid of slikklachten. Deze klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
 • Hangend ooglid, wazig zien en/of een loopneus. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
 • Een warm gevoel in uw wang, nek en/of arm.
 • Ook kan er een allergie voor de ingespoten medicatie optreden.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.