Rechtzetten van de neus (reponeren)

De neus bestaat uit bot en kraakbeen. Wanneer iemand een klap op de neus krijgt, kan het bot van de neus gebroken zijn. Dan spreken we van een neusfractuur. Het kan ook zijn dat er een flinke kneuzing heeft plaatsgevonden, maar dat de neus niet gebroken is. Net na het trauma van de neus is het vaak lastig om een onderscheid te maken tussen een breuk of een kneuzing omdat de neus vrijwel altijd flink zwelt na een trauma. Wanneer u bij de huisarts komt na een klap op de neus, is het goed mogelijk dat deze adviseert een paar dagen af te wachten tot de zwelling is afgenomen, alvorens hij /zij u verwijst naar het ziekenhuis. In principe zetten we een gebroken neus dan ook pas een paar dagen na het trauma recht (ongeveer na 5 dagen). We willen hiermee ook weer niet te lang wachten, want dan zouden de verplaatste neusbotfragmenten weer aan elkaar kunnen groeien.

Voor de behandeling

Voor het rechtzetten van de neus is geen voorbereiding nodig. Het is wel verstandig iets te eten en drinken voordat u naar de polikliniek komt, anders wordt u makkelijk licht in het hoofd. U kunt ook twee paracetamol nemen voor de behandeling (2 x 500mg). Soms is het voor de KNO-arts prettig een foto te zien van hoe u er uit zag voordat de neus gebroken was.

Tijdens de behandeling

De behandeling begint met het beoordelen van de scheefstand en het verdoven van de neus. Dit verdoven doen we door watjes met verdovende druppels in de neus te plaatsen. De buitenkant van de neus kan verdoofd worden met een paar prikjes (tandartsenspuit). Wanneer de neus goed verdoofd is, hoeft de behandeling niet erg pijnlijk te zijn. Wanneer de verdoving is ingewerkt, ongeveer na een kwartier, zal de KNO-arts de neus recht zetten. Vervolgens wordt eventueel een tamponnetje in de neus gezet om te voorkomen dat die weer inzakt. Op de buitenkant van de neus worden pleisters geplakt en u krijgt een kapje op de neus.

Tijdsduur

Het rechtzetten van de neus duurt een paar minuten. Inclusief voorbereidingen en verdoving duurt de behandeling ongeveer een half uur.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u naar huis. Om te voorkomen dat de botfragmenten die op hun plaats gezet zijn weer gaan verschuiven, is het van belang dat u het kapje een week laat zitten. Als er een tamponnetje in de neus geplaatst is blijft deze vaak twee dagen zitten. De KNO-arts verwijdert het tamponnetje en het kapje weer. Nadat het kapje verwijderd is, wordt geadviseerd deze nog een week alleen ’s nachts te dragen. Na ongeveer zes weken krijgt u nog een afspraak met de KNO-arts om het eindresultaat te laten beoordelen.

Mogelijke complicaties/risico's

Er zijn weinig risico’s bij deze ingreep. Het rechtzetten kan wel pijnlijk zijn, dit wisselt per persoon. De KNO-arts doet zijn/haar best om te zorgen dat de neus weer zo veel mogelijk in dezelfde stand staat als voor de ingreep. Dit is niet altijd even makkelijk. Wanneer u ongeveer zes weken na de ingreep de stand niet acceptabel vindt, dan kan de KNO-arts met mogelijke vervolgstappen bespreken. Bij sommige mensen wordt de neusstand in een later stadium op de operatiekamer opnieuw gecorrigeerd. Dat is een veel uitgebreidere ingreep.

Leefregels na de behandeling

Het is belangrijk dat u geen klap op de neus krijgt als die net rechtgezet is. Om die reden adviseren we u om zes weken na de ingreep geen contactsport te beoefenen.
Laat het neuskapje een week zitten en draag het daarna nog een week ’s nachts.
De dag na de ingreep mag u in principe weer werken / naar school.

 

 

 

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen

De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.