Lumbale sympathicus blokkade

De behandeling

Uw pijnspecialist heeft u voorgesteld om bij u een lumbale sympathicus blokkade te verrichten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een lumbale sympathicus blokkade?

Aan de voorzijde van de lendewervelkolom loopt een deel van het onwillekeurig zenuwstelsel, de sympaticus. Over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle. Door een blokkade (van een deel) van dit zenuwstelsel kan de pijn worden verminderd en de doorbloeding van de benen worden verbeterd.

Deze behandeling kan worden toegepast bij pijnklachten die verband houden met:

  • circulatiestoornissen van het been;
  • bepaalde zenuwpijnen;
  • complex regionaal pijnsyndroom van een been.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

  • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit op voorhand melden aan uw behandelaar. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw behandelaar zal dit met u afspreken.
  • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit op voorhand melden aan uw behandelaar. In overleg moeten hiervoor extra voorzorgsmaatregelen gemaakt worden.
  • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Tijdens de behandeling

U komt op de buik op de behandeltafel te liggen. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Met contrastvloeistof en eventueel een teststroompje controleert de arts de positie van de naald(en).

Om er zeker van te zijn dat de behandeling het gewenste effect zal hebben, kan eerst een proefbehandeling worden gedaan. Hierbij wordt een tijdelijke verdoving rond de zenuwbaan gespoten.

Bij een definitieve blokkade wordt het sympathische zenuwstelsel voor een deel uitgeschakeld met warmte (door middel van een elektrisch stroompje) en/of medicijnen.

Na de behandeling

Het resultaat van de behandeling is na 6-8 weken het beste te beoordelen. Tijdens de controleafspraak zal de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Na de behandeling kan enige napijn optreden. In zeldzame gevallen kan er zwelling van het been ontstaan omdat er door de behandeling meer bloed naar het been gaat. Ook kan er een tijdelijke zenuwpijn of gevoelsvermindering ontstaan in de lies en/of in het bovenbeen. Aanraking van dit huidgebied kan onaangenaam en pijnlijk zijn. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf. Ook kan soms een allergie voor de ingespoten stoffen, zoals contractvloeistof, optreden.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet deze aan uw behandelend pijnspecialist te stellen.

Ook kunt u bellen met het secretariaat van uw behandelend pijnspecialist:

  • Dhr. De Bree (0183) 64 20 75
  • Dhr. Bruynder (0183) 64 20 75

Indien u na de behandeling complicaties of dringende vragen heeft, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11. Na de eerste 24 uur dient u uw huisarts of de huisartsenpost te bellen.