Logopedie Afasie behandelgroep

Afasie behandelgroep

Logopediste zit naast cliënt met afasie

In de Afasie behandelgroep leert u onder begeleiding van logopedisten beter communiceren. Het doel is om de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw zelfstandigheid te vergroten, zodat u actief kunt deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven. De Afasie behandelgroep is onderdeel van de dagbehandeling van Rivas Zorggroep.

Wat is afasie?

Afasie ontstaat wanneer, als gevolg van hersenletsel, één of meer onderdelen van de taal niet meer goed functioneert. Afasie, A (=niet) fasie (=spreken) betekent dat iemand niet meer kan zeggen wat hij of zij wil.

Werken aan individuele doelen

In Afasie behandelgroep leert u beter omgaan met uw stoornis, beperking of handicap. Samen met andere cliënten traint u uw vaardigheden door middel van oefeningen. Iedereen in de groep werkt aan zijn of haar eigen, individuele doelen.

Lotgenoten

Helaas begrijpt uw omgeving niet altijd wat de afasie is en wat de gevolgen hiervan zijn. Veel cliënten vinden het daarom fijn om met lotgenoten in contact te komen. Via de behandelgroep komt u in contact met andere cliënten om uw ervaringen te delen.

Hoe ziet een dag eruit?

U begint om tussen 9:30 uur en 10.00 uur met een kopje koffie en bijpraten. Vanaf 10.00 uur wordt er geoefend onder begeleiding van een logopedist en/of medewerker van de dagbehandeling en een getrainde vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Van 12:00 tot 13.00 uur is er een lunchpauze. Na de maaltijd heeft u vrije tijd. Van 13.00 tot 15.00 uur vindt een middagactiviteit plaats met een activiteitenbegeleider.

De middagactiviteit is juist niet gericht op het oefenen met taal. U wordt wel gestimuleerd om al uw communicatiemogelijkheden in te zetten. Het kan ook zijn dat u in de middag fysiotherapie heeft, of ergotherapie.

Aanbod

Tijdens de oefenochtenden staan wisselend verschillende vaardigheden centraal.

 • Conversatie
  U praat over verschillende (actuele) onderwerpen, die door u zelf worden aangedragen.
 • Lezen
  Aan de hand van een actuele tekst oefent u begrijpend lezen, onthouden en vertellen over wat u heeft gelezen.
 • Taaloefeningen
  Op verschillende manieren oefent u de taalvaardigheden.
 • Totale communicatie
  Bij totale communicatie ligt de nadruk op het overbrengen van een boodschap, waarbij diverse ondersteunende communicatievormen worden ingezet. Ondersteunende communicatie kan zijn: non-verbale communicatie, gebaren, tekenen, aanwijzen en/of het gebruik maken van hulpmiddelen, zoals het Gespreksboek of een communicatie-app op de tablet.
 • Schrijven
  U oefent schrijfvaardigheden op een praktische manier.

Aanmelden

De dagbehandeling Afasie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar in het kader van de regeling Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). U heeft hiervoor toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Daarbij is er ook een verwijzing nodig van een arts nodig.

Na aanmelden wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In het gesprek wordt besproken wat uw probleem is. Op basis van dit gesprek wordt beoordeeld of in het afasiegroep behandeling en begeleiding kan worden geboden.

U bent ook welkom om even mee te kijken tijdens een afasiegroep.

Meer informatie en contact

De afasiegroep is op maandag en woensdag in verpleeghuis Lingesteyn. Het adres is Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH in Leerdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dagbehandeling Lingesteyn
Telefoon: (0345) 63 67 50
E-mail: dagbehandeling.lin@rivas.nl

Afdeling Logopedie
Telefoon (0183) 64 57 55
E-mail: logopedie@rivas.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid