Languages

Anderstaligen in het Beatrixziekenhuis
Het Beatrixziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten keuzevrijheid en beslisrecht ervaren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de communicatie en informatie aan de patiënt (en zijn familie) volledig en juist is. Het ziekenhuis zet daarom diverse middelen in om ervoor te zorgen dat de taalbarrière het bieden van goede en veilige zorg niet in de weg staat.

Wij vragen patiënten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, daarom altijd om een familielid of naaste mee te nemen om waar nodig te vertalen. Indien dit niet mogelijk is wordt er gebruikgemaakt van een tolkentelefoon.

Een aantal folders hebben we vertaald in het Engels, Duits, Turks en Arabisch. Deze betreffen informatie over bijvoorbeeld rechten en verantwoordelijkheden en informatie die relevant is als het gaat om een spoedgeval/ -opname. Onderstaand vindt u een overzicht van deze folders: