Instructie Dosisaërosol (zonder voorzetkamer: Foster en Alvesco)

Voor de behandeling

Klaarmaken voor 1e gebruik

 • gebruikt u een nieuwe dosisaërosol of heeft u de dosisaërosol 5 dagen niet gebruikt: spuit voor gebruik 2 pufjes in de lucht.

Tijdens de behandeling

Inhaleren

 • uw mond moet altijd leeg zijn bij het inhaleren;
 • schud de dosisaërosol krachtig voor gebruik, verwijder het beschermkapje;
 • ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover;
 • adem volledig uit (niet in de aërosol!), houd de dosisaërosol verticaal (het mondstuk naar beneden), plaats het mondstuk horizontaal tussen de tanden en sluit uw lippen er omheen;
 • Inhaleer met een krachtige, gelijkmatige en diepe teug; druk hierbij de dosisaërosol in;
 • houd uw adem 5 tot 10 seconden in. U mag hierbij de dosisaërosol uit de mond nemen; 
 • indien meerdere doses zijn voorgeschreven, herhaal de voorgaande handelingen;
 • plaats het beschermkapje terug op de dosisaërosol;
 • spoel na inhalatie de mond en keel met water: spuug het eerste slokje uit, slik het tweede slokje door;
 • bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn, het aantal beschikbare doses staat op de zijkant van het buisje (zonodig turven);
 • bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur

Na de behandeling

Schoonmaken

 • als het uitstroomgaatje van de dosisa?rosol verstopt raakt, deze doorprikken met een speld.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze instructie, neem dan contact op met de longverpleegkundige op telefoonnummer (0183) 64 46 36.