Prehydreren

De behandeling

Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor een röntgenonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt bij u een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend. Omdat uit eerder bloedonderzoek naar voren kwam dat uw nierfuncties te laag zijn, is het mogelijk dat de nieren schade kunnen oplopen door het contrastmiddel. Om dit te voorkomen krijgt u via een infuus vóór toediening van het contrastmiddel extra vocht toegediend.

Hiervoor wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan een dagopname zijn (dezelfde dag weer naar huis) of een klinische opname. Volgt u ook de voorbereiding voor het onderzoek zelf op. De informatie op deze pagina is een extra aanvulling die op u van toepassing is.

Voor de behandeling

Medicijnen

Het kan zijn dat u enkele dagen voor het onderzoek met de contrastvloeistof moet stoppen met bepaalde medicijnen. Welke medicijnen voor u van toepassing zijn, zijn hieronder door uw specialist omcirkeld:

  • Plastabletten(diuretica) 24 uur voor het onderzoek stoppen en herstarten na het onderzoek.
  • NSAID’s (pijnstiller, zoals diclofenac, ibuprofen, naproxen, etc.) 24 uur voor het onderzoek stoppen. Herstarten in overleg met uw specialist.
  • Metformine (glucophage) 24 uur voor het onderzoek stoppen en 48 uur na het onderzoek mogen deze weer worden hervat.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • Uw patiëntenpas.
  • Actueel medicijnenoverzicht. U kunt dit ophalen bij uw apotheek.
  • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking.
  • Iets om te lezen of te doen.

Kledingadvies

U mag uw kleding aanhouden tijdens de opname. Wel is het verstandig om geen bovenkleding met ritsen enzovoorts aan te doen. Aan vrouwen vraagt de verpleegkundige van de afdeling of zij hun beha uit willen doen voordat het infuus ingebracht wordt.

Melden

Via bureau opname of via de polikliniek krijgt u te horen hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden voor het onderzoek. Dat is in het algemeen zo'n anderhalf uur voor de geplande onderzoekstijd.

Tijdens de behandeling

U wordt opgenomen op de afdeling en krijgt vocht toegediend via een infuus. Daarna kan het röntgenonderzoek op de afdeling Radiologie met de jodiumhoudende contrastmiddelen plaatsvinden.

Tijdsduur

In het algemeen zal het prehydreren samen met het onderzoek 2 tot 2,5 uur in beslag nemen.

Na de behandeling

Meestal kunt u na het onderzoek direct naar huis.
Soms wordt 3 tot 5 dagen, nadat u het contractmiddel toegediend heeft gekregen, opnieuw bloed bij u geprikt om te kijken of de nierfunctie stabiel is gebleven.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur bellen met de desbetreffende polikliniek van uw behandelende arts.