Handoperatie bij een niet goed genezen breuk

De behandeling

Als uw bootvormig handwortelbeentje (scaphoid) is gebroken, wordt dit meestal behandeld met gips. Als de breuk toch niet goed geneest, kan een operatie nodig zijn. Dit kan ook als de breuk pas later wordt ontdekt. Bij de operatie plaatst de hand- en polschirurg een schroef in het scapoid, eventueel aangevuld met bottransplantaat.