Gastro-enteritis bij kinderen

Wat is…

Gastro-enteritis wordt veroorzaakt door het rota-, adeno- en/of norovirus. Dit virus zorgt bij volwassenen en kinderen voor zowel overgeven als diarree. Het komt over de hele wereld voor. In het najaar en winter is het verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle diarreegevallen bij kinderen onder de twee jaar.

De rota- en adenovirussen zijn beiden ernstige diarreeverwekkers in leeftijdsgroep tot 2 jaar. De diarree is erg besmettelijk en hevig en houdt lang aan. Kleine kinderen raken door het vochtverlies door de diarree snel uitgedroogd, waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk kan zijn.

Symptomen

Als uw kind is besmet met het rota-, adeno- en/of norovirus, dan blijkt dat uit:

  • braken;
  • diarree;
  • buikpijn;
  • vaak heeft uw kind ook een beetje koorts.

Het braken duurt een paar dagen, de diarree kan wel een week aanhouden. Hierdoor is uitdroging de belangrijkste complicatie die kan optreden. Het duurt over het algemeen minimaal twee tot maximaal twaalf dagen voordat het virus via de ontlasting het lichaam heeft verlaten.

Het adenovirus kan naast de diarree ook een luchtweginfectie of oogontsteking veroorzaken. Doordat het virus de binnenbekleding van de darm aantast, kan uw kind nog een aantal weken een lossere ontlasting houden waarin u nog veel onverteerd voedsel kunt herkennen.

Oorzaken

De virussen worden overgebracht door direct contact en via de ontlasting.

Het virus zit in de ontlasting van kinderen die besmet zijn. Het kind kan (door krabben aan de billen en bij toiletgebruik) het virus aan de handen krijgen.

Het virus kan terechtkomen op speelgoed en andere voorwerpen die het kind aanraakt, in en buiten het toilet. Door direct contact met besmette kinderen en via besmette voorwerpen kan het virus aan de handen en daarna in hun mond terechtkomen. Zo kan besmetting optreden.

Het adenovirus kan ook overgebracht worden door hoesten.