Percutane Facet Denervatie (PFD)

Uw behandelend pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een blokkade van het facetgewricht te verrichten in verband met uw pijnklachten.

Wat is een PFD?
De facetgewrichten vormen de verbinding tussen de onderlinge wervels. Deze gewrichten geven de rug aan de achterzijde steun en beweeglijkheid. Deze facetgewrichtjes kunnen de oorzaak van de pijn zijn, bijvoorbeeld door artrose. Ook zijn er kleine zenuwtakjes die belangrijk zijn voor de pijnsignalen van deze gewrichten. De facetgewrichten kunnen in de nek-, borst- en lendenwervelkolom klachten veroorzaken.

Omdat van te voren niet precies bekend is welke facetgewrichten de pijn veroorzaken worden er soms proefblokkades van de zenuwtakjes naar de facetgewrichten gedaan, echter alleen in het gedeelte van nek en borst. Dit gebeurt door deze zenuwtakjes met een injectie tijdelijk te verdoven zodat ze geen pijn meer kunnen doorgeleiden. Hierbij wordt meestal aan één zijde de zenuwtakjes van drie á vier facetgewrichten verdoofd. U krijgt dus drie tot vier injecties. Bij een definitieve facetblokkade wordt via een naald een elektrisch stroompje op het zenuwtakje gezet zodat deze verwarmd en onderbroken wordt met als gevolg dat deze zenuwtakjes geen pijnsignalen meer door kunnen geven.

De behandeling

De behandeling wordt verricht via de dagbehandeling. Hiervoor meldt u zich voor de poliklinische behandeling op afdeling D1, zorg ervoor dat u minimaal 15 minuten voor de behandeling aanwezig bent. U wordt met bed naar de wachtruimte van de polikliniek pijnbestrijding gebracht en daar aangemeld. Door het gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

Voor behandeling van de facetgewrichten in de nek/borst komt u in rugligging op de behandeltafel te liggen. Ter hoogte van 3-4 opeenvolgende facetgewrichten worden naalden ingebracht onder röntgendoorlichting. De pijnspecialist controleert de plaats van de naalden met behulp van kleine teststroompjes. U voelt hierbij een mild prikkelend gevoel. Als de naald goed staat, behandelt de pijnspecialist de zenuwtjes met een elektrische stroompje.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

  • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden aan uw pijnspecialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw pijnspecialist  zal dit met u bespreken.
  • Als u een pacemaker of ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw pijnspecialist.
  • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.
  • Als u overgevoelig / allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van uw pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Het resultaat van de behandeling is na  6-8 weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen is een herhaling of aanvullende behandeling wenselijk / noodzakelijk.

De pijnconsulent belt u na ongeveer zes weken en zal het resultaat en de mogelijke verdere behandeling met u bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

Bij elke injectie bestaat er een risico op het optreden van een infectie. Door zo steriel mogelijk te werken is dit echter te verwaarlozen.

  • Er kan een tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is optreden. Bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven.
  • Er kan een allergie voor de ingespoten medicatie optreden.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt kan er een blauwe plek ontstaan en soms ook enige napijn.
  • Op de plaats van de injectie kan er spierpijn ontstaan, dit neemt na een paar dagen of weken af.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur bellen.

Polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 46 67

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11. Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.