Onderooglidcorrectie

De behandeling

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Soms ontstaat de zwelling door vochtophoping in het ooglid.

Verslapping van de huid van het onderooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel een blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie).

Indien wenselijk wordt een onderooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het bovenooglid.

Vergoeding

Een correctie van de onderoogleden is een cosmetische operatie en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U moet de operatie hierdoor zelf betalen. De plastisch chirurg geeft u vooraf een opgave van de kosten.

Voor de behandeling

 • Om steriel te kunnen opereren is het niet toegestaan om make-up tijdens de operatie te dragen; Als u contactlenzen draagt,
 • moet u deze voor de operatie uitdoen. Dit geldt ook voor oorbellen en/of piercings in het gezicht. Laat sieraden thuis;
 • Om het beste resultaat te garanderen, raden wij u aan na de operatie rustig aan te doen. De eerste week na de operatie is dit belangrijk voor de wondgenezing. We raden u aan om een week vrij te plannen na de operatie;
 • U moet de druk op het hoofd vermijden (niet bukken, tillen). Hierdoor kunt u de kans op zwelling en bloeduitstorting verkleinen. Houdt u hiermee rekening met uw dagelijkse werkzaamheden. U mag weer sporten en zwemmen zodra de hechtingen verwijderd zijn en de wond goed genezen is;
 • Vooraf aan de ingreep zullen uw gezicht en oogleden gedes-infecteerd worden. Uw gezicht wordt afgedekt met steriele doeken. Uw oren en de haren worden hierbij onder de doeken gestopt (uw gezicht blijft buiten de doeken).

Tijdens de behandeling

 • De operatie zal uitgevoerd worden op de polikliniek Plastische Chirurgie;
 • Een correctie van de onderoogleden (en/of bovenoogleden) kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Hiervoor wordt het te behandelen gebied geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof. De prikjes voor deze verdoving zijn over het algemeen goed te verdragen. Het is niet noodzakelijk dat u narcose krijgt voor deze ingreep;
 • Door het gebruik van de plaatselijke verdoving is het mogelijk tijdens de ingreep eventueel vragen te stellen. Wij zullen u op uw gemak stellen door tussentijds aan te geven hoe de ingreep verloopt;
 • De plastisch chirurg maakt een snede onder uw wimpers van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strak-getrokken/aangespannen en gehecht;
 • De littekens genezen over het algemeen zeer fraai waarna na verloop van tijd dit nauwelijks zichtbaar is;
 • Kraaienpootjes en wallen bij de jukbeenderen worden tijdens een onderooglidcorrectie niet verwijderd.

Tijdsduur

Een onderooglidcorrectie duurt gemiddeld één uur.

Na de behandeling

 • Na de ooglidcorrectie blijft u nog ongeveer één uur op de polikliniek Plastische Chirurgie. De oogleden worden dan direct gekoeld met koude gazen.
 • Daarna mag u naar huis.Het is verstandig om u te laten begeleiden.U mag niet zelfstandig autorijden.
 • Zorg ervoor dat u thuis een fles water in de koeling heeft en wattenschijfjes of kompressen (gazen) om de oogleden na de operatie te kunnen koelen. Het advies is de eerste één tot twee dagen ieder uur ongeveer 15 minuten te koelen;
 • De oogleden kunnen na de behandeling gezwollen en blauw zijn.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij iedere operatie kan een wondinfectie optreden, hoewel dit bij de kleine operaties slechts zelden voorkomt. De kans hierop is één à twee procent. Beschadiging van de ogen zelf komt zelden voor.

Soms treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit. Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe operatie nodig zijn. Een aanvullende correctie/operatie kan dan nodig zijn.

Soms komt bij een correctie van de oogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Er kan hierdoor een grotere bloeduitstorting dan gemiddeld ontstaan. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien.

Door eventuele zwelling kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. De zwelling zal gedurende de eerste dagen geleidelijk afnemen.

Wanneer de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een aanvullende correctie soms noodzakelijk zijn.

Door littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is.

Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden (of soms de wimpers) of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten.

In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan indien noodzakelijk chirurgisch worden verwijderd.

Een aanvullende correctie kan nodig zijn, als de oogleden niet helemaal symmetrisch zijn, de ooglidwal niet geheel weggenomen is, of een nieuwe wal is ontstaan als gevolg van verdere verslapping van de huid en de spier rondom het oog. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

U moet direct contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurg als u last krijgt van:

 • Een plotselinge verdikking van het ooglid;
 • Bloed uit het litteken;
 • Minder of slechter zien;
 • Of veel pijn.

Deze symptomen kunnen duiden op een nabloeding. Een na-bloeding is het meest waarschijnlijk de eerste en de tweede dag na de operatie. Door de bloeding kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Echter een nabloeding komt zelden voor.

Leefregels na de behandeling

 • Na de operatie moet u een bril, i.p.v. contactlenzen te dragen. Pas wanneer de hechtingen uit de oogleden verwijderd zijn, kunt u uw lenzen weer gebruiken;
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn een paracetamol in te nemen;
 • Belangrijk is om de eerste dagen van tijd tot tijd een koud kompres (gaas) op de ogen te leggen. Zo worden eventuele pijn, zwellingen en bloeduitstortingen aanzienlijk minder. Desondanks zult u gemiddeld een week wat minder ‘toonbaar’ zijn. Sommige mensen dragen daarom een zonnebril wanneer ze naar buiten gaan;
 • Gebruik een extra kussen om niet plat in bed te liggen;
 • Onder de wimpers van uw onderoogleden zitten hechtpleisters. Deze moeten blijven zitten tot de hechtingen verwijderd worden. De hechtpleisters zijn waterbestendig. U kunt hier mee douchen. Smeer echter geen crème of olie op uw huid, want daardoor laten de pleisters los;
 • De hechtingen worden na vier tot zeven dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee. De meeste mensen gaan na deze periode weer aan het werk. We raden u aan om de eerste twee tot drie weken na het verwijderen van de hechting voorzichtig te zijn met het litteken van het onderooglid (niet wrijven).

Contact

Deze informatie betreft de onderooglidcorrectie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Aan deze informatie kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord herstel kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie tel. (0183) 64 46 92.