Directe browlift

De behandeling

Iedereen die ouder wordt, krijgt er mee te maken: de huid wordt ouder en daarmee minder elastisch en slapper. Vooral de huid van het bovenooglid, de wenkbrauwen en het voorhoofd kan dan wat gaan hangen.
Er zijn factoren van buitenaf die dit normale verouderingsproces kunnen verergeren en versnellen, bijvoorbeeld roken en zonlicht. De mate waarin de huid veroudert, verschilt per persoon en wordt onder meer beïnvloed door lichaamsbouw, het lichaamsgewicht en een familiaire aanleg.

Klachten

Overhangende oogleden kunnen aanleiding geven tot allerlei klachten:

 • gezichtsbeperking (“Ik kijk steeds tegen een dakje aan”);
 • drukkend gevoel op de oogleden;
 • andere gezichtsuitdrukking (“Ben je moe of verdrietig?”);
 • hoofdpijn die in de loop van de dag erger wordt.

Reden voor een directe browlift

Veel mensen die in aanmerking komen voor een directe browlift komen in eerste instantie bij de arts met het verzoek van een bovenooglid correctie. Ze hebben namelijk last van een beperkt gezichtsveld. Bij onderzoek blijkt dat hangende wenkbrauwen de oorzaak zijn.
Een overhangend bovenooglid is dan niet alleen te verhelpen met een ooglidcorrectie. Een operatie aan de wenkbrauwen is dan nodig.
Als de wenkbrauwen te laag staan (onder de rand van de oogkas) is het nodig om eerst de plaats van de wenkbrauwen te verbeteren. Uw oogarts bespreekt met u welke ingreep voor u het beste resultaat zal geven. Uw arts houdt hierbij rekening met een goede balans tussen wat functioneel nodig is en wat mooi (esthetisch) is.

Mogelijkheden en verwachtingen

Het doel van een directe browlift is om de plaats van uw wenkbrauwen zo aan te passen dat ze niet meer hangen en niet langer uw zicht beperken.
Een directe browlift zal het proces van het uitzakken van de huid slechts vertragen. Meestal kunt u er weer jaren ‘tegenaan’. Uiteindelijk gaat alles weer geleidelijk uitzakken, zodat een nieuwe operatie soms nodig zal zijn. Hoe snel dit weer nodig zal zijn, is moeilijk te voorspellen en individueel afhankelijk.
Na een aantal maanden beoordeelt de oogarts of de operatie het gewenste resultaat heeft gehad. Het is mogelijk dat u het resultaat van de operatie minder mooi vindt dan verwacht. Bespreek ook dit altijd met uw oogarts.

Voor de behandeling

Voor de operatie mag u geen bloedverdunnende medicijnen (zoals Aspirine en Ascal) gebruiken. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bespreek dit dan minimaal twee weken voor de operatie met uw oogarts en de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal de oogarts u vertellen wanneer u voor de operatie moet stoppen met het innemen.
De oogarts zal u ook aanraden van tevoren te stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten waardoor de kans op complicaties (zoals stoornissen in de wondgenezing) op kunnen treden.

Tijdens de behandeling

De oogarts maakt een halve maan boven beide wenkbrauwen. Deze sneetjes vallen in de wenkbrauw. Aan de einde van de operatie zal de huid gesloten worden met een niet oplosbare en oplosbare hechting. De niet oplosbare hechting moet na 10 dagen verwijderd worden.

Tijdsduur

De operatie wordt uitgevoerd op de poli OK en duurt ongeveer 1,5 uur.

Na de behandeling

 • U mag na de operatie zelf geen voertuig besturen. Daarom raden wij u aan vervoer naar huis te regelen.
 • Na tien dagen kunnen de hechtingen eruit. Dit gebeurt op de polikliniek oogheelkunde. U krijgt hiervoor een afspraak mee op de dag van uw operatie. U krijgt na de operatie geen verband om.
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Als u iets tegen de hoofdpijn wilt innemen, gebruik dan Paracetamol (geen Aspirine, want dit heeft een bloedverdunnende werking).
 • Het gevoel van uw voorhoofd kan na de ingreep tijdelijk minder zijn, doordat de zenuw geprikkeld is. Uw huid kan dof en verdoofd aanvoelen. Dit heeft tijd nodig om weer optimaal te worden.

Mogelijke complicaties/risico's

Een directe browlift heeft, zoals elke andere operatie, risico’s. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, al komt dit zelden voor.
De oogarts zal tijdens de ingreep streven naar een maximaal resultaat, rekening houdend met het terugverende karakter van de huid. De huid staat dus na de ingreep maximaal op spanning. Hierdoor wordt het gewenste (eind)resultaat behaald. Dit is gemiddeld na vier maanden bereikt.

Leefregels na de behandeling

Na de operatie moet u rekening houden met bloeduitstortingen in uw gezicht. Dit zal na de eerste week verdwijnen. Door de operatie en de zwelling van uw hoofd, kunt u last van hoofdpijn hebben. Het kan aanvoelen alsof er een strakke band om uw voorhoofd zit. De zwelling is na twee weken meestal grotendeels verdwenen.

Leefregels voor thuis:

 • Plan gedurende twee weken een periode van rust in.
 • Vermijd druk op uw hoofd: u mag niet bukken, zwaar tillen of autorijden.
 • (Plat)liggend koelen van het voorhoofd (met bijvoorbeeld een koude washand of gazen) om de pijn en zwelling te verlichten.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de leefregels voor thuis. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze informatie niet in plaats van een gesprek met uw arts. Uw arts zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.
Uit deze folder kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden.
Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer (0183) 644355.