Norovirus

Wat is…

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het slijmvlies in het maagdarmkanaal kan veroorzaken. In de volksmond wordt deze ontsteking vaak ‘buikgriep’ genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep, waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.
Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na 1 tot 4 dagen. Wel kunnen bepaalde symptomen, zoals misselijkheid en uitdroging, met medicatie en infuus bestreden worden.

Symptomen

Braken en diarree zijn de meest opvallende symptomen. Meestal beginnen de klachten tussen de 1 à 3 dagen na besmetting. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling optreden. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp komen voor.
Er zijn ook mensen die geen klachten krijgen, maar wel het virus uitscheiden en kunnen overdagen.

Oorzaken

Het norovirus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via de faecaal-orale route. Dat wil zeggen dat ontlasting en braaksel de besmettelijke virusdeeltjes bevatten en deze op de een of andere manier (meestal via de handen) in de mond terechtkomen. Bijvoorbeeld wanneer na toiletbezoek de handen niet (goed) zijn gewassen of door inademing van besmette lucht, als gevolg van een brakende patiënt. Al enkele dagen voor het ziek worden tot dagen na herstel kan het virus zich in de ontlasting bevinden.