Revalidatie & herstel Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf

Als u tijdelijk om een medische reden moet verblijven in een van onze locaties, heet dat eerstelijns verblijf, of wel kortdurend verblijf. U kunt hier gebruik van maken als u in uw situatie tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen en er geen noodzaak is voor een ziekenhuisopname. U kunt tijdens uw verblijf, afhankelijk van de ernst van uw situatie, worden behandeld door uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. De verwachting bij kortdurend verblijf is dat u, met passende zorg en behandeling, zover opknapt dat u binnen enkele weken weer naar uw eigen woonomgeving terug kunt.

Garanties voor u

Tijdens uw kortdurende verblijf:

  • stelt u samen met uw zorgverlener/zorgregisseur persoonlijke doelen op die u op korte termijn kunt behalen;
  • wordt binnen een week samen met u uw voorlopige ontslagdatum vastgesteld;
  • kunt u 24 uur per dag, zeven dagen in de week een beroep doen op zorg.

Faciliteiten en bezoek

Uiteraard kunt u tijdens uw verblijf gebruikmaken van al onze diensten en faciliteiten. We hebben geen bezoekuur. Uw naasten zijn, in overleg met u, welkom om u te bezoeken en/of u te ondersteunen bij het behalen van uw persoonlijke doelen. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk weer terug naar huis.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2017 valt kortdurend verblijf onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) en regelen de zorgverzekeraars de uitvoering. Uw kortdurende verblijf valt hierdoor onder de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel eigen risico. Dit geldt niet voor de begeleiding en behandeling die u kreeg van bijvoorbeeld uw fysiotherapeut voordat u voor kortdurend verblijf werd opgenomen. Heeft u vragen? We adviseren u dan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Locaties

Locaties voor kortdurend verblijf met medische klachten:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid