Kijkoperatie strottenhoofd (microlaryngoscopie)

het strottenhoofd © Medical Visuals

Wanneer u een afwijking heeft ter plaatse van de stembanden, kan de KNO-arts er met u voor kiezen een kijkoperatie van het strottenhoofd te verrichten. Met een dergelijke operatie kan bijvoorbeeld een poliep of cyste verwijderd worden van de stembanden. Ook wanneer de KNO-arts denkt aan een evt. kwaadaardige afwijking (keelkanker) kan een microlaryngoscopie nodig zijn, om een hapje (biopt) te kunnen nemen van het afwijkende weefsel in de keel

Voor de behandeling

Onderzoek voor de operatie (pre-operatieve screening)

U bezoekt (voor opname in het ziekenhuis) de anesthesioloog op de polikliniek pre-operatieve screening. De anesthesioloog brengt uw gezondheid en eventueel medicijngebruik in kaart. Ook krijgt u voorlichting over de verdoving en over de pijnbestrijding na de operatie.

Een normale bloedstolling na de operatie is van groot belang. Daarom mag u voorafgaand aan de ingreep geen bloed verdunnende middelen gebruiken. Deze middelen zorgen ervoor dat het bloed minder goed of geheel niet stolt. Het gaat hierbij met name om pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Acetosal, Ascal ect. ). Wanneer u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt, moet u dit absoluut melden aan de behandelend Keel, Neus-en Oorarts en de anesthesioloog. Eveneens moet u vermelden of er in uw familie aangeboren bloedstollingsstoornissen voorkomen. De KNO-arts spreekt op de polikliniek met u af  of en wanneer u moet stoppen met bloedverdunners.

Na het bezoek aan de anesthesioloog heeft u een gesprek met een verpleegkundige. De verpleegkundige noteert uw gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis. U krijgt aanvullende informatie over de operatie en instructies voor de opname.

De voorbereiding thuis

U wordt verzocht om de medicijnen die u gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. In de folder Anesthesie staat vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. U heeft deze ontvangen bij uw bezoek aan de anesthesioloog of via cliëntenportaal MijnRivas toegekend gekregen.

Op de ochtend van de operatie moet u zich douchen.

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Voordat u naar de operatiekamer gaat, komt de KNO-arts bij u langs voor het beantwoorden van eventuele laatste vragen. Op de operatiekamer wordt een aantal details over u nog eens met het team besproken. Vervolgens brengt de anesthesioloog u in slaap.

Niet roken

Het is verstandig om vier weken voorafgaand aan de operatie, en vier weken na de operatie niet te roken. Roken heeft namelijk een zeer negatieve invloed op de operatieresultaten, herstel en wondgenezing. Dit komt doordat de nicotine en koolmonoxide de afweer, stolling, vaatweerstand en het zuurstofaanbod negatief beïnvloeden.

Tijdens de behandeling

Tijdens de operatie ligt u op de rug met het hoofd wat naar achteren gekanteld. De KNO-arts brengt een gebitsbeschermer en een star buisje in de mond en brengt de stembanden in beeld met een microscoop. Vervolgens kan de arts de afwijking verwijderen en opsturen naar de patholoog voor verder onderzoek. Wanneer de KNO-arts denkt aan een kwaadaardige afwijking, dan wordt meestal niet geprobeerd de afwijking volledig te verwijderen, maar vooral om een representatief hapje te nemen zodat de juiste diagnose gesteld kan worden.

Tijdsduur

De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt ongeveer 20 minuten.

Mogelijke complicaties/risico's

In theorie zou er kans kunnen zijn op een nabloeding, maar die kans is klein, zeker wanneer u geen bloedverdunners gebruikt. Wanneer de operatie bedoeld is om een stembandpoliepje of cyste te verwijderen, kan het zijn dat het niet goed lukt de eerste keer. Soms zit het beademingsbuisje in de weg of is de afwijking niet helemaal goed te bereiken, vooral wanneer die helemaal voorin zit. Of de afwijking goed te bereiken is, hangt bijvoorbeeld ook af van de beweeglijkheid van uw nek en de grootte van uw mondopening. Wanneer de KNO-arts en u niet geheel tevreden zijn over het resultaat, kan een heroperatie overwogen worden.

Tijdens de operatie gebruiken we een gebitsbeschermer. Toch blijft er redelijk wat kracht staan op de voortanden bij het gebruik van de starre buis. Wanneer u reeds losse tanden heeft, is het goed dat te vermelden voor de operatie. Wanneer iemand geen eigen tanden meer heeft, beschermen we het tandvlees met een gaasje, maar ook dan kan er een drukplek ontstaan. Ook zou er een bloeduitstorting kunnen ontstaan in de lip of tong.

Verder bestaat er kans op heesheid of verslikken na de operatie, met name wanneer er een grote afwijking verwijderd wordt. Soms is aanvullend logopedie nodig na de ingreep.

Leefregels na de behandeling

Wanneer er een poliepje verwijderd is van de stembanden kan de KNO-arts met u afspreken dat u 2,5 dag niet mag praten na de behandeling. Dit noemen we stemrust.
U kunt de volgende dag gewoon weer werken / naar school.

Pijnmedicatie

De zorgprofessional geeft aan welke medicijnen u nodig heeft.

  • Zo nodig 2 x 7,5 mg Meloxicam, tablet of zetpil per 24 uur
  • Zo nodig 6 x 500 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur
  • Zo nodig 4 x 1000 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur

Voeding

Geen beperkingen.

Afspraak voor controle

U krijgt een afsprakenkaartje mee voor een controlebezoek aan de KNO-arts. Meestal is dat een week na de operatie. Dan krijgt u ook de uitslag van het weefselonderzoek.

Contact

Indien u nog klachten ervaart, kunt u voor advies de eerste 24 uur na het ontslag naar de polikliniek KNO of afdeling dagbehandeling. Na deze 24 uur kunt u contact opnemen met uw huisarts.

De olikliniek KNO is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 4236. Na kantoortijden kunt u tot 20.00 uur contact opnemen met de afdeling dagbehandeling bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 47 52. Na 20.00 uur kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (0183) 64 44 11 of (0183) 64 44 12.