Zenuwblokkade

De behandeling

Een zenuwblokkade wordt toegepast bij (chronische) pijnklachten. Het doel van deze behandeling is te proberen om een kleine onderbreking in de pijngeleidende zenuw te maken, zodat er voortaan minder (of geen) pijn ervaren wordt. Voor de definitieve blokkade wordt een proefblokkade uitgevoerd.

Deze proefblokkade wordt gedaan om er zeker van te zijn dat bij de definitieve behandeling de juiste zenuw wordt behandeld. De proefblokkade gebeurt onder plaatselijke verdoving waarbij we gebruik maken van röntgendoorlichting. Met behulp van een injectie wordt de zenuw die mogelijk de pijn veroorzaakt tijdelijk (45-90 minuten) verdoofd. In deze periode kunnen wij beoordelen of een definitieve blokkade zinvol is. U wordt dan gevraagd aan te geven of de pijn die voor de injectie aanwezig was, is verminderd of verdwenen. Daarom mag u ook geen pijnstillers innemen kort voor de proefblokkade. Naar aanleiding van de resultaten van de proefblokkade worden de plannen voor een definitieve blokkade met u doorgesproken.

Voor de behandeling

Het is belangrijk dat u tijdens uw eerste bezoek aangeeft welke medicijnen u gebruikt. Met sommige medicijnen moet u voor de ingreep namelijk stoppen, bijvoorbeeld bloedverdunnende middelen. Wanneer u een pacemaker hebt en of wanneer u overgevoelig bent voor röntgencontrastvloeistof of verdovingsmiddelen vragen wij u dit tevens aan te geven. Als u zwanger bent of zwanger zou kunnen zijn, is het belangrijk dat aan ons te melden in verband met röntgendoorlichting.

Tijdens de behandeling

De zenuwblokkade gebeurt onder plaatselijke verdoving waarbij we gebruikmaken van röntgendoorlichting. Vervolgens wordt er een onderbreking in de pijngeleidende zenuw gemaakt door middel van warmte.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer een uur.

Na de behandeling

Na de behandeling komt u in de verkoeverkamer. Uw bezoek mag nog niet bij u. Hoe lang u in de verkoeverkamer blijft, hangt af van het soort zenuwblokkade. Daarna kunt u naar huis of, als u bent opgenomen, terug naar de verpleegafdeling.

Na afloop van de ingreep kunt u last krijgen van napijn. Deze pijn kan zes weken aanhouden. U kunt een recept voor pijnstillers meekrijgen. Vanaf de dag na de behandeling is gewoon douchen en baden weer toegestaan. Blijft u na de behandeling steeds koorts houden, neem dan contact op met uw behandelend anesthesioloog.

Uitslag

Het uiteindelijke resultaat van de definitieve blokkade is meestal pas merkbaar na drie tot acht weken. De eerste controleafspraak op de polikliniek wordt daarom na zes tot acht weken gemaakt.

Mogelijke complicaties/risico's

Een behandeling voor een zenuwblokkade leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog vertelt u van tevoren of de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Leefregels na de behandeling

Na een zenuwblokkade (ook bij proefblokkades) verliest u soms tijdelijk het gevoel en de kracht in uw armen of benen. U mag daarom na de behandeling de eerste 24 uur niet zelf een voertuig besturen. U kunt naar huis met eigen vervoer met chauffeur of onder begeleiding met een taxi.

Contact

We hopen u voldoende te hebben geinformeerd. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u bellen naar de Pijnpolikliniek. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 45 18. Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.