Hypogastricus blokkade

Wat is een hypogastricus blokkade?

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een hypogastricus blokkade te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

 

De hypogastricus zenuw is een zenuwtak die naar de onderbuik organen loopt. Deze zenuw loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de onderste lendenwervel. De plexus hypogastricus is belangrijk voor pijn vanuit de organen in het bekken, zoals bijvoorbeeld de vagina, baarmoeder, eileiders, prostaat, penis, blaas en het laatste deel van de dikke darm. Door blokkade van de plexus hypogastricus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

 

De behandeling

De behandeling kan plaatsvinden onder een ‘roesje’. Indien dit gebeurt is het belangrijk dat u nuchter bent. U krijgt dan van ons een informatiefolder over sedatie. In deze folder staat alle informatie over het ‘roesje’, waarom dit nodig is en waar u rekening mee moet houden.

U meldt zich op de dagbehandeling, afdeling D1. Zorg ervoor dat u minimaal 45 minuten voor de behandeling aanwezig bent. U wordt met bed naar de wachtruimte van de polikliniek pijnbestrijding gebracht en daar aangemeld.

Tijdens de behandeling ligt u in buikligging op de behandeltafel. Er worden 1 of 2 naalden ingebracht. De juiste plaats van de naald(en) wordt bepaald met röntgendoorlichting. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof controleert de pijnspecialist de positie van de naald(en). Vervolgens wordt de medicatie via de naalden ingespoten.

Na de behandeling blijft u ter controle nog even op de uitslaapkamer, totdat alle controles stabiel zijn. U wordt dan opgehaald en weer naar de terug naar de dagbehandeling, afdeling D1, gebracht.

Na de behandeling

Bij ontslag uit het ziekenhuis mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dient u ervoor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het resultaat van de behandeling is pas na één tot twee dagen goed te beoordelen en houdt gemiddeld enkele maanden aan. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling gewenst.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal 4 tot 6 weken na de behandeling plaatsvinden.

 

Belangrijk

 

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgenstralen.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding.
 • Er is een zeer kleine kans op zenuwbeschadiging.
 • Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Als de behandeling aan beide kanten wordt uitgevoerd kan er bij mannen impotentie ontstaan.
 • Doordat de medicatie de aangrenzende zenuwbanen kan beïnvloeden kan er incontinentie van urine en/of ontlasting ontstaan. In sommige situaties is dan een blaaskatheter noodzakelijk, dit komt zelden voor.
 • Er kan spierzwakte van de onderste ledematen ontstaan. In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.
 • In zeldzame gevallen treedt er een bloeddrukdaling op die goed te behandelen is. U kunt dan ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling omhoog komt.
 • Wanneer er medicinale alcohol wordt gebruikt kunt u het eerste uur na de behandeling een gevoel van dronkenschap ervaren.
 • Ook kan er een allergie voor de ingespoten medicatie optreden.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.