Hypogastricus blokkade

Wat is een hypogastricus blokkade?

De hypogastricus zenuw is een zenuwtak die naar de onderbuik organen loopt. Deze zenuw loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de onderste lendenwervel. De plexus hypogastricus is belangrijk voor pijn vanuit de organen in het bekken, zoals bijvoorbeeld de vagina, baarmoeder, eileiders, prostaat, penis, blaas en het laatste deel van de dikke darm. Door blokkade van de plexus hypogastricus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

De behandeling

Voor de behandeling is het nodig dat u tenminste één dag in het ziekenhuis wordt opgenomen. U kunt zich melden op de dagbehandeling, afdeling D1. Voor de behandeling krijgt u een infuus in de arm. Hierdoor krijgt u tijdens de behandeling een “roesje”, zodat u een verdoving tijdens de behandeling hebt. Ook worden tijdens en na de behandeling uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte van het bloed gecontroleerd.

Tijdens de behandeling ligt u in buikligging op de behandeltafel. Er worden 1 of 2 naalden ingebracht. De juiste plaats van de naald(en) wordt bepaald met het röntgenapparaat. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. 

Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof controleert de pijnspecialist de positie van de naald(en). Vervolgens wordt de medicatie via de naalden ingespoten.

Na de behandeling blijft u ter controle nog even op de uitslaapkamer, totdat alle controles stabiel zijn. U wordt dan opgehaald en weer naar de verpleegafdeling terug gebracht. 

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

  • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw specialist zal dit met u bespreken.
  • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgen stralen
  • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u tenminste één dag opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dient u ervoor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het resultaat van de behandeling is pas na één tot twee dagen goed te beoordelen en houdt gemiddeld enkele maanden aan. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling gewenst. 

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal 4 tot 6 weken na de behandeling plaatsvinden. 

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

  • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, de kans hierop is echter minimaal.
  • Na de behandeling kan er enige napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt. 
  • Als de behandeling aan beide kanten wordt uitgevoerd kan er bij mannen impotentie ontstaan.
  • Doordat de medicatie de aangrenzende zenuwbanen kan beïnvloeden kan er incontinentie voor urine en ontlasting ontstaan. 
  • Er kan spierzwakte van de onderste ledematen ontstaan. 

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding: (0183) 64 2075.

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11.Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.