5 Oost, 5 West: Pasgeborenen

De afdeling

Sommige kinderen hebben direct of kort na de geboorte extra zorg nodig. Het kan zijn dat uw kind te vroeg geboren is of te licht van gewicht. Soms is de geboorte moeilijk geweest, heeft uw kind een infectie of moeilijkheden met de ademhaling. Ook kan uw kind geel zien en moet hij of zij daarvoor onder een speciale lamp liggen. Uw kind kan dan worden opgenomen in het Beatrix geboorte- en kindcentrum. De verpleegkundigen en artsen die hier werken, zijn gespecialiseerd in het verzorgen en behandelen van te vroeg geboren of zieke kinderen.

Wie werkt er?

De kinderen op onze afdeling hebben behoefte aan veel zorg en daarvoor zijn veel verpleegkundigen nodig. Ouders/verzorgers krijgen dus te maken met veel verschillende verpleegkundigen. Wij streven naar een goede continuïteit in de zorg, daarom is tijdens elke dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor de directe verpleegkundige zorg van uw kind. Deze verpleegkundige verstrekt u \informatie over uw kind als u langskomt of opbelt. De verpleegkundigen werken in drie diensten: een dag-, avond- en nachtdienst. Tijdens alle diensten kunt u informatie krijgen over uw kind. U vraagt dan naar de verpleegkundige die op dat moment voor uw kind zorgt.

Wie werken er?

 • Kinderarts (en arts-assistent, co-assistent)
 • Kinderverpleegkundige
 • Kinderfysiotherapeut
 • Logopedist
 • Kinderpsycholoog
 • Lactatiekundige (voor advies bij borstvoeding)
 • Voedingsassistent
 • Verloskundige
 • Schoonmaker

Verblijf op de afdeling

Opname

De opname van uw kind is meestal een onverwachte gebeurtenis. Het is dan ook begrijpelijk als u bezorgd en onzeker bent, nu uw kind in het ziekenhuis ligt en niet thuis is. U kunt rekenen op de beste zorg voor uw kind.

Als een kind ziek is, wil je niets liever dan de beste zorg. De gezondheid van uw kind gaat immers boven alles. In het Beatrix geboorte- en kindcentrum bieden wij uw kind die zorg en aandacht. Onze kinderartsen werken nauw samen met andere specialisten van Rivas Beatrixziekenhuis en met specialisten van academische ziekenhuizen om uw kind de juiste behandeling te geven. Daarbij stemmen wij onze zorg af op uw kind en gezin.

Om het verblijf in het Beatrix geboorte- en kindcentrum zo optimaal mogelijk te maken, zijn de kamers vriendelijk en comfortabel ingericht. Wij bieden gezinsgerichte zorg. Dit betekent dat de zorg voor uw kind zoveel mogelijk samen en in overleg met u plaatsvindt. Dit om het gevoel van veiligheid te waarborgen voor uw kind.

Overplaatsing

Lag uw kind eerst in academisch ziekenhuis? En wordt het overplaatst naar het Beatrix geboorte-en kindcentrum? Uw kind hoeft minder intensief bewaakt te worden, omdat het beter met hem of haar gaat. Dit kan voor u een spannend moment en soms ook even wennen zijn. Er zijn andere verpleegkundigen en andere regels. Er is ook minder apparatuur. De verpleegkundigen helpen u vertrouwd te raken met de afdeling.

Het kan voorkomen dat we uw kind een andere plaats geven op de afdeling zonder dat we u daarop hebben kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een nieuw kind wordt opgenomen. U zult hier misschien van schrikken, maar wij kunnen dit helaas niet altijd voorkomen.

De couveuse

Het kan zijn dat uw kindje tijdelijk in een couveuse moet liggen.

Wat is een couveuse?
Een couveuse kan beschouwd worden als een tijdelijke vervanging van het moederlichaam. In de couveuse is het lekker warm. Uw kind blijft op temperatuur. Ook de bevochtiging wordt geregeld. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die te vroeg geboren zijn en daarom extra verzorging en bescherming nodig hebben. Zo nodig kan extra zuurstof worden toegediend. De kap van de couveuse is van doorzichtig plexiglas. Daardoor kunnen verpleegkundigen en artsen uw kind goed observeren.

Waarom ligt een kind in de couveuse?
Dit kan door verschillende redenen komen.

Uw kind:

 • is te vroeg geboren (prematuur);
 • is te licht van gewicht (dysmatuur);
 • heeft ademhalingsmoeilijkheden en heeft daarom extra zuurstof nodig;
 • moet goed geobserveerd worden na een buitengewone bevalling. Bijvoorbeeld vacuümverlossing, tangverlossing, keizersnede;
 • kan zijn lichaamstemperatuur niet op peil houden;
 • heeft een infectie.

Apparatuur

Enkele kinderen hebben de eerste dagen na de geboorte een infuus nodig om medicijnen of extra vocht toegediend te krijgen.
Vaak liggen kinderen aan een monitor om goed op het hart- en ademhalingsritme te kunnen letten. De zuurstofconcentratie wordt gemeten via de zuurstofsaturatiemeter. Als het nodig is, krijgt uw kind extra zuurstof.
Soms hebben kinderen doorlopend voeding nodig of kunnen ze nog niet zelf (alles) drinken. Met behulp van een sonde (voedingsslangetje via de neus) wordt de voeding dan in de maag gedruppeld. Deze manier van voeding geven bespaart uw kind energie. Hierdoor kan uw kind beter groeien.

De mogelijkheid bestaat dat uw kind in de eerste paar dagen geel wordt. Dit kan onder andere komen door onrijpheid van de lever. Soms moet de geelheid (hyperbilirubinaemie) bestreden worden door het kind onder een speciale lichtbak te leggen. Deze behandeling wordt ook wel fototherapie genoemd.

Mocht u ondanks de uitleg van onze zorgverleners iets niet begrijpen? Vraag het ons. Wij leggen het graag uit.

Verzorging en voeding

Uw zorg is voor uw kind onmisbaar. Juist op dit moment. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden van het verzorgen en voeden van uw kind.

 • Uw kind heeft speciale verzorging nodig. Daarom kunt u in het begin soms minder vaak uw kind zelf verzorgen en voeden. De verpleegkundige overlegt met u wanneer u uw kind borstvoeding of de fles kunt geven, kunt verschonen of baden.
 • Met de verpleegkundige bespreekt u ook de mogelijkheden van borstvoeding. De verpleegkundige laat u daarnaast de voedingstijden weten. Op het Zorgplan dat veelal bij de couveuse of wieg van uw kind ligt, kunt u in overleg met de verpleegkundige die uw kind verzorgt, aangeven welke tijdstippen u het beste uitkomen. De afdeling houdt daar dan zoveel mogelijk rekening mee.
 • Soms is uw kind te klein om al borstvoeding te drinken, begint u dan zo snel mogelijk met afkolven, bijna altijd mag uw kind namelijk de afgekolfde moedermelk hebben.
 • Op de afdeling zijn folders te vinden over afkolven en over het geven van borst- en flesvoeding. Ook kan u altijd advies krijgen van een lactatiekundige.
 • In de voedingsruimte op de afdeling kunt u rustig kolven. Aan de verpleegkundige van de afdeling kunt u een kolfsetje vragen. Vraagt u de verpleegkundige om uitleg over het apparaat. Als u nog op de kraamsuite ligt, krijgt u daar de begeleiding met betrekking tot het afkolven. Ook kunt u naast uw kind op de kamer zelf kolven. Net wat voor u het meest prettig is.
 • Het is vanzelfsprekend dat u uw kind mag aanraken. In overleg met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt, kunt u uw kind een schone luier omdoen, het mondje schoonmaken met een vochtig gaasje, eventueel de lipjes invetten en temperaturen. Uiteindelijk kunt u steeds meer zelf doen. In het begin kan het eng zijn om uw kind aan te raken of te verzorgen. Dat is niet raar. Vertel waar u mee zit, wij helpen u graag.
 • Het is fijn als u op bezoek komt tijdens de voedings-/verzorgingstijden. Uw kind krijgt dan tussendoor zoveel mogelijk rust. Vraag de verpleegkundige die voor uw kind zorgt de verzorgingstijden van uw kind.
 • In overleg met de verpleegkundige mag u uw kind op schoot nemen of buidelen, ook wel kangoeroeën genoemd. Bij het buidelen wordt het kind tegen moeders, vaders of verzorgers blote borst aangelegd. Daar overheen komt uw kleding of een molton. Alleen het hoofdje van het kind komt er nog bovenuit. Op deze manier bent u zo dicht mogelijk bij elkaar. Advies is om minimaal een uur met uw kind te kangeroeën. Download de folder over kangoeroeën voor meer informatie.
 • Of uw kind gewassen kan worden in de couveuse of al in bad mag kan de verpleegkundige inschatten. U mag uw kind zelf in bad doen, de eerste keren zal een verpleegkundige u hierbij helpen.
 • Als de toestand van uw kind dat toelaat, kan hij of zij eigen kleertjes aan. In de couveuse zal dit enkel gaan om een katoenen rompertje. Wanneer uw kind overgaat van de couveuse naar de wieg, dient er naast de romper ook een pakje/broekje en truitje aanwezig te zijn.
 • U kunt een geurdoekje in de couveuse van uw kind leggen. In verband met de hygiëne dient dit item 1 keer per week gewassen te worden op een heet wasprogramma.
 • U kunt altijd hulp vragen bij de verzorging van uw kind. Met al uw vragen kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Dagboek

Als de opname enige tijd duurt, raden wij u aan een dag- of plakboek bij te houden over uw kind. Hierin kunt u foto's en andere dingen bewaren die de moeite waard zijn. Ook kunt u in het boek bijhouden hoe het met uw kind gaat, hoe uw kind groeit, wanneer u een flesje geeft enzovoort. De verpleegkundige kan, als daar tijd voor is, in het dagboek momenten van uw kind noteren en opschrijven hoe het gaat met de verzorging en de voeding.

Foto's en video

U mag altijd foto's en video-opnamen maken van uw kind. In verband met de privacy van de andere kinderen en van de medewerkers, vragen wij u alleen opnamen te maken van uw eigen kind.

Onderzoeken

Voor uw kind gelden een aantal routineonderzoeken:

 • hielprik of neonatale screening: In de eerste week na de geboorte van uw kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw baby. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige ziektes. Als die ziektes op tijd opgespoord worden, zijn ze te behandelen. Bij dit onderzoek geldt: geen bericht, goed bericht.
 • motoscopie: van bijna alle kinderen die in de couveuse hebben gelegen of die op een andere manier speciale zorg vragen wordt een "motoscopie" (motorisch ontwikkelingsonderzoek) gemaakt. Dit is een test waarbij gekeken wordt hoe uw kind beweegt en wat de kwaliteit van de bewegingen is.

De kinderfysiotherapeut onderzoekt, op verzoek van uw kinderarts, de motorische ontwikkeling van pasgeborenen en zuigelingen. Hiervoor komen pasgeborenen in aanmerking die:

 • die te vroeg geboren zijn;
 • met een te laag geboortegewicht;
 • die een moeilijke start hadden.

Zo nodig krijgen de verpleegkundigen en ouders adviezen over hoe het kind gedragen of vastgehouden moet worden. Bij een poliklinische controle wordt vaak nog een keer gekeken hoe het met de kwaliteit van de bewegingen is gesteld.

Inlichtingen en spreekuur

Alleen aan de ouders/verzorgers worden inlichtingen gegeven over de toestand van uw kind. U kunt daarvoor zowel bij de verpleegkundigen als bij de zaalarts (arts-assistent) terecht. Natuurlijk kunt u de hele dag, maar ook 's nachts bellen met de unit pasgeborenen. Het telefoonnummer is (0183) 64 44 63.

Iedere morgen, met uitzondering van de dinsdag, komt de kinderarts of arts-assistent bij uw kind kijken en maakt eventueel nieuwe afspraken. Op dinsdag is er multidisciplinair overleg (MDO) waarin alle kinderen besproken worden door de kinderartsen samen met alle andere disciplines. Er is altijd een dienstdoend kinderarts die één of meerdere dagen de verantwoordelijkheid heeft over de patiënten.

Alle verpleegkundige gegevens worden vastgelegd in het verpleegkundig dossier. U kunt dit dossier altijd inzien of samen met de verpleegkundige doornemen.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast.

 • Op de kinderafdeling zijn twee ouders of verzorgers de hele dag welkom.
 • Eén ouder of verzorger mag bij het kind overnachten.
 • Er zijn op de kinderafdeling twee bezoekuren: tussen 15.30 en 16.30 uur en 19.00 en 20.00 uur.
 • Tijdens deze bezoekuren zijn naast de aanwezige ouders of verzorgers maximaal één extra volwassene en één kinderen tot 18 jaar welkom. Bezoek mag elkaar niet afwisselen.

Let op kinderziektes

Denk er aan dat kinderen snel ziektes op elkaar overbrengen. Heerst er bij u thuis, op school of in de buurt: mazelen, waterpokken, rode hond, de bof, geelzucht, braken of diarree? Heeft uw kind uitslag of rode vlekjes? Is uw kind verkouden, heeft het keelpijn of is het snotterig, dan mag het niet mee naar binnen. Twijfelt u er aan, overleg dan eerst met de verpleegkundige.

Couveusekoffer

Een kind dat op bezoek komt, doet veel indrukken op die het vervolgens moet verwerken. Probeer van tevoren in te schatten of uw kind dit kan. Voor broertjes en zusjes is er de couveusekoffer. Thuis kan uw kind de situatie rondom het nieuwe broertje of zusje in het ziekenhuis naspelen. Vraag hierom bij de verpleegkundige of pedagogisch medewerker.

Videosysteem

Er is een videosysteem op de afdeling. Mocht u niet bij uw kind kunnen blijven in het ziekenhuis, is het mogelijk om thuis via het camerasysteem uw kind te zien.

Naar huis of andere zorg

De arts of verpleegkundige vertelt u wanneer uw kind naar huis kan. Voor het ontslag vertelt de verpleegkundige u hoe vaak en hoeveel u uw kind moet voeden en hoe u eventueel de voeding klaar moet maken. U krijgt een folder met adviezen mee naar huis. Hierin kunt u alles nog eens nalezen.

Indien uw kind in de couveuse heeft gelegen, kunt u soms gebruik maken van Couveuse Nazorg: u krijgt dan een paar uur per dag hulp van de kraamzorg. Ook bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van rooming-in (voor het ontslag zorgt de moeder 24 uur voor haar kind). Met eventuele vragen kunt u dan terecht bij de verpleegkundige.
Let op. Afhankelijk van uw verzekering kunnen er kosten verbonden zijn aan deze rooming-in. Vraag dit vooraf na om niet voor verrassingen achteraf te komen te staan.

U krijgt een afspraak voor controle op het Nazorgbureau mee (het Farmaceutisch Steunpunt regelt de afhandeling van een eventueel recept voor medicijnen en speciale voeding).

Als uw kind naar huis mag, ontvangen de ouders een overdracht voor de wijkverpleegkundige en de huisarts. De wijkverpleegkundige brengt in de eerste weken na thuiskomst een bezoek aan u en uw kind.

Mocht u, eenmaal thuis, nog vragen hebben over voeding of verzorging, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van onze afdeling.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Stel ze gerust bij een van onze zorgverleners. Zij staan u graag te woord.

Wij begrijpen dat u als ouder/verzorger van een couveusekind of ziek kind een moeilijke tijd doormaakt. Er bestaat een vereniging van ouders van couveusekinderen. U kunt altijd contact met hen opnemen wanneer u over uw ervaringen of problemen wilt praten, of wanneer u vragen heeft.

Vereniging Ouders van Couveusekinderen
www.couveuseouders.nl

Vereniging Kind en Ziekenhuis
www.kindenziekenhuis.nl

Borstvoedingorganisatie La Leche League
www.lalecheleague.nl

Literatuur

Ik heb een zusje, maar ik mag alleen naar haar kijken
Dick Bruna/Richard de Leeuw/Maarten Sign
Een kinderboek over couveusekinderen voor broertjes en zusjes

Te vroeg geboren
Richard de Leeuw/Lilian Dekker
Naast medische informatie over zwangerschap, geboorte, couveuse-periode en eventuele gevolgen voor het kind later, wordt verteld naar aanleiding van de belevingen van ouders/verzorgers.

Opgroeien na de couveuse
Een uitgave van de Vereniging Ouders van Couveusekinderen

Vanuit de couveuse de wereld in
Zita van der Heyden
Antwoorden op vragen van ouders/verzorgers van een couveusekind.

Tot slot

Aan het eind van de opname vragen wij u online een formulier in te vullen. U kunt hierop uw mening over de afdeling en de behandeling van uw kind kwijt. Wij willen graag van u weten wat u van het ziekenhuis en onze afdeling vindt, waardoor wij nog beter op uw wensen in kunnen spelen. Wees eerlijk. Het geeft ons de mogelijkheid om zaken die minder goed lopen te verbeteren.

Route

U vindt afdeling Beatrix geboorte- en kindcentrum op de vijfde verdieping.