Acute blindedarmontsteking

Wat is…

Een blindedarmontsteking is een (meestal plotseling ontstane) ontsteking van de blinde darm (appendix), die pijnklachten geeft rechts onder in de buik. De ontsteking kan zeer heftig verlopen en dan aanleiding geven tot buikvliesontsteking. In dat geval zit de pijn in de gehele buik.

De appendix

De appendix (letterlijk betekent dit aanhangsel) bevindt zich daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Dat is rechts onder in de buik. Omdat de appendix soms lang en beweeglijk is, kan een afwijkende ligging ontstaan. De pijnklachten kunnen dan meer middenin en soms zelfs rechts boven in de buik zitten.

Symptomen

Bij een blindedarmontsteking ontstaan er pijnklachten op, rond of boven de navel. Die pijnklachten zakken daarna af naar de rechter onderbuik. De pijn rechts onder kan voorafgegaan worden door vage buikklachten die geleidelijk aan erger zijn geworden of door misselijkheid en braken. Er is lichte temperatuursverhoging en een algeheel onwel bevinden. Het aanraken van de buik en het daarna loslaten doet pijn. Ook hoesten en lachen kan pijnlijk zijn. Dikwijls wordt ook 'vervoerspijn' aangegeven, bijvoorbeeld bij met de auto door een kuil rijden.