Trombolyse bij een acuut herseninfarct

Trombolyse is de behandeling bij een herseninfarct via een infuus. Bij een herseninfarct ontstaan uitvalverschijnselen door een verstopping van een slagader in de hersenen door een bloedstolsel. Trombolyse moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte plaatsvinden. Hoe eerder een patiënt trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade. Meer informatie ziet u op deze film van de Hartstichting. Ook het Atrium Medisch Centrum heeft de informatieve filmopname gemaakt.

De behandeling

Bij een aantal mensen met een herseninfarct is behandeling mogelijk met een medicijn (alteplase) via een infuus dat het bloedstolsel oplost. Het middel kan eenvoudig in een ader in de arm worden ingespoten. Hierbij kan een trombus (stolsel) in een afgesloten bloedvat in de hersenen oplossen, waardoor de bloedstroom in het getroffen hersengebied zich kan herstellen en de schade beperkt kan blijven. Dit lukt echter niet altijd. De neuroloog bepaalt of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Dit wordt afgestemd op uw specifieke situatuen. Ook moet de behandeling binnen 4,5 uur na het ontstaan van het herseninfarct gegeven kunnen worden. De kans op herstel door de behandeling is ongeveer twintig procent.

Wanneer is trombolyse niet mogelijk?
Via een CT-scan gaat de neuroloog na of er sprake is van een herseninfarct of hersenbloeding. Als de CT-scan tekenen van een bloeding laat zien, is trombolyse niet mogelijk. Trombolyse wordt niet uitgevoerd als:

 • de uitvalverschijnselen snel verminderen of gering zijn
 • de CT-scan een heel groot herseninfarct laat zien
 • de bloeddruk te hoog is
 • het glucosegehalte te laag of te hoog is
 • u een grote kans heeft op bloedingen, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde antistollingsmiddelen of heparine
 • u eerder een bloeding in of rond de hersenen heeft gehad
 • u een grote operatie heeft gehad in de twee weken voor het herseninfarct
 • u een hartinfarct of bloeding in het maagdarmkanaal of de urinewegen heeft gehad in de drie weken voor het herseninfarct.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Hartstichting.

Tijdens de behandeling

Als u voor de trombolyse in aanmerking komt wordt u naar de Neuro Care Unit van de afdeling neurologie gebracht. Een Neuro Care Unit is een gespecialiseerde unit voor mensen die een beroerte hebben meegemaakt.

De bedden op deze afdeling zijn voorzien van bewakingsapparatuur. Hiermee worden nauwlettend functies als hartritme, ademhaling, temperatuur, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden.

 • Tijdens en na de trombolyse is er sprake van een intensieve bewaking door neurologen en verpleegkundigen.
 • De eerste twee uur worden elke 15 minuten pols, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en de neurologische toestand opgenomen.
 • De zes uur daarna worden deze controles elk half uur gedaan.
 • De volgende 16 uur worden deze controles elk uur gedaan.
 • De eerste 24 uur heeft u bedrust.

De tweede dag worden de controles zoals hierboven beschreven elke twee uur gedaan. Ook wordt op de tweede dag een nieuwe CT- scan gemaakt van de schedel. Een CT- scan is een onderzoek waarbij met behulp van een röntgenapparaat dwarsdoorsnede foto's van uw hersenen gemaakt worden.

In overleg met de neuroloog wordt er gestart met de revalidatie. De revalidatie richt zich op het herstel of aanpassen van de verloren lichamelijke functies.

Mogelijke complicaties/risico's

Met trombolyse kunnen de gevolgen van het herseninfarct beperkt worden. De resultaten zijn goed maar de behandeling is niet zonder gevaar. Het gevolg van toediening van dit medicijn is dat de bloedstolling in uw hele lichaam tijdelijk is verstoord. Er is risico op het ontstaan van een bloeding in uw hersenen of elders in uw lichaam.

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een verpleegkundige van de afdeling of de neuroloog.