Gastroscopie / duodenoscopie (maagonderzoek)

Het onderzoek

Er zijn twee manieren waarop u kunt worden doorverwezen voor een gastroscopie:
• verwijzing door uw huisarts of medisch specialist
• verwijzing met een roesje en vooraf groepsvoorlichting

Wat is een gastro/duodenoscopie?

Bij een gastroscopie bekijkt de arts de binnenkant van de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm met een soepele kijkslang (de gastroscoop). Deze wordt via de mond ingebracht, terwijl u op uw linkerzij ligt. Via een camerachip kunnen beelden van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm op een beeldscherm worden weergegeven. Een gastroscopie wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over mogelijke afwijkingen aan het slijmvlies, of om het vermoeden op afwijkingen uit te sluiten. Ook kan de arts via de scoop kleine stukjes weefsel wegnemen. Hier merkt u nauwelijks iets van (niet pijnlijk). Het stukje slijmvlies wordt op het laboratorium onderzocht.

De arts kan ook een behandeling toepassen tijdens het onderzoek (bijvoorbeeld opheffen van vernauwingen, behandelen van bloedingen, behandelen van slokdarmspataderen,verwijderen van voorwerpen (bijvoorbeeld iets dat u per ongeluk heeft ingeslikt).

Voor een normale gastroscopie is het bijna nooit nodig een roesje te krijgen. Het is meestal voldoende alleen de keel te verdoven. Alleen in bijzondere situaties of op speciale aanvraag wordt een gastroscopie met een roesje uitgevoerd.

Voor het onderzoek

Thuis:
U mag de dag voor het onderzoek vanaf 24.00 uur in de avond niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen:
Zorg dat u een lijst meeneemt met de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij uw apotheek).
• Wanneer u inhalatietherapie gebruikt zoals pufjes, rota disks enz. kunt u deze gebruiken zoals u gewend bent.
 • Bloedverdunners: Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (al dan niet via de trombosedienst) heeft de arts die het onderzoek heeft aangevraagd met u besproken of deze op een bepaalde tijd voor het onderzoek gestopt moeten worden. Als u een uitnodiging heeft voor de groepsvoorlichting dan vult u op de vragenlijst in welke bloedverdunnende medicijnen u gebruikt. U krijgt dan op de bijeenkomst een formulier met instructies mee van de arts.
• Wanneer u suikerziekte heeft en medicijnen daarvoor gebruikt (zoals tabletten en/of insuline) moeten de medicijnen mogelijk aangepast worden. Dit heeft de arts die het onderzoek heeft aangevraagd met u besproken. Als u een afspraak heeft voor de groepsvoorlichting. Vul op de vragenlijst in welke middelen u gebruikt. U krijgt dan op de bijeenkomst een formulier met instructies mee. Neemt u uw medicijnen mee, zodat u ze na het onderzoek in kunt nemen of uw insuline onder toezicht kunt spuiten. Neemt u ook uw bloedsuiker controle apparaatje mee.

Vertel het uw arts als u zwanger bent.

Aanmelden op de afgesproken dag en tijd van het onderzoek:

• Beatrixziekenhuis Gorinchem: u meldt zich aan de balie van de afdeling C1 / D1. Hier wordt u doorverwezen. U meldt zich niet aan bij de aanmeldzuil.

• Lingepolikliniek Leerdam: u meldt zich bij de receptie. Hierna wordt u gevraagd om in de wachtruimte plaats te nemen. U wordt opgeroepen door een endoscopiemedewerker.

Wanneer u een afspraak heeft voor een gastro/duodenoscopie met een roesje wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling D1 in het Beatriziekenhuis Gorinchem of op de uitslaapkamer van de Lingepolikliniek Leerdam.

Leest u ook de informatie over opname voor onderzoek en/of infuustherapieën (dagbehandeling).

Tijdens het onderzoek

Vlak voor het onderzoek worden losse gebitsdelen uitgedaan en meestal wordt de keel verdoofd met een verdovingsspray. Dit vermindert de kokhalsreflex. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft een gevoel alsof de keel dik wordt.

Er wordt een bijtring tussen de tanden of kaken geplaatst. Daardoor kunnen uw tanden de scoop niet beschadigen. De scoop wordt via de mond ingebracht, terwijl u op uw linkerzij ligt. De arts zal u vragen om een “slikbeweging” te maken om het doorschuiven van de scoop makkelijker te maken. U kunt rustig blijven ademen tijdens het onderzoek, door de mond of de neus. Via de scoop wordt lucht ingeblazen om de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te laten ontplooien, zodat goed kan worden gekeken. Zo nodig wordt er een stukje weefsel afgenomen voor onderzoek. Zodra het onderzoek is beëindigd, verwijdert de arts de scoop. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Een ‘roesje’ (sedatie):
Als het onderzoek met een roesje is aangevraagd, krijgt u een middel waar u slaperig van wordt. Dit middel wordt via een infuusnaald toegediend. Lees de informatie hierover via de volgende link: roesje (sedatie) bij een endoscopisch onderzoek.

Tijdsduur

Gemiddeld duurt het onderzoek 5-10 minuten.

Na het onderzoek

• Omdat uw keel voor het onderzoek is verdoofd mag u nog 15 minuten na onderzoek niet eten en drinken, omdat u zich dan kunt verslikken.
 • U krijgt direct na het onderzoek een voorlopige uitslag.
• Na het onderzoek mag u naar huis.
• U kunt na het onderzoek wat last van uw keel of van opboeren hebben. Dit gaat vanzelf over.
 • Als u een roesje hebt gekregen verblijft tot ongeveer een uur na het onderzoek op de afdeling dagbehandeling of de uitslaapkamer totdat u goed wakker bent. Gedurende deze tijd wordt uw bloeddruk nogmaals opgenomen en wordt uw hartslag en zuurstofgehalte gemeten. Na een kopje koffie of thee gaat u onder begeleiding naar huis.
 • Indien u reeds opgenomen ligt in het ziekenhuis, verblijft u tot ongeveer een uur na het onderzoek op de dagbehandeling tot u goed wakker bent. Daarna wordt u teruggebracht naar uw eigen afdeling.
 • U krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken na het onderzoek.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw huisarts of specialist (degene die het onderzoek heeft aangevraagd).

De uitslag van eventueel afgenomen weefsel ( ‘hapjes’) is pas na 7- 10 dagen bij uw huisarts of behandelend arts bekend.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na de gastroscopie zoals een bloeding, een perforatie of een infectie. U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.
Neemt u direct contact op met het ziekenhuis als:
• u last krijgt van koorts (38,5°C of hoger);
• u bloed gaat braken;
• u last krijgt van ineens optredende klachten van kortademigheid, benauwdheid;
• pijn.

Contact

Heeft u nog vragen, stel u ze dan gerust. Als u verhinderd bent, wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij kunnen uw plaats dan gebruiken voor een andere patiënt.
• De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer (0183) 64 43 51.
• In geval van complicaties in de eerste 24 uur na het onderzoek belt u direct het ziekenhuis via telefoonnummer (0183) 64 45 04. Na 16.30 uur belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (0183) 64 44 11.