Cliëntenraad

De Cliëntenraad zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten van Rivas. De cliëntenmedezeggenschap van Rivas volgt de organisatiestructuur. Er zijn vier domeinen: kortdurende zorg, langdurige zorg, thuiszorg en ziekenhuiszorg.  Iedere locatie, waar 24-uurszorg wordt geleverd, heeft een Cliëntenoverleg. Elk domein heeft een Cliëntenraad. Overkoepelend is er de Centrale Cliëntenraad.

Cliëntenoverleg

Om de medezeggenschap dicht bij de cliënt te organiseren, zijn in alle -locaties waar 24-uurszorg wordt geleverd, Cliëntenoverleggen ingesteld. De deelnemers daarvan overleggen met de teamleider van de locatie over alle praktische zaken die bewoners aangaan.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van ieder domein behartigt de belangen van cliënten die zorg van Rivas ontvangen. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden om over cliëntgerichte zaken gevraagd of ongevraagd (verzwaard) advies te geven aan dedirecteur van het betreffende domein, die gesprekspartner is.

Centrale Cliëntenraad

Iedere Cliëntenraad heeft twee vertegenwoordigers in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad bespreekt organisatiebrede zaken met de Raad van Bestuur zoals  mensgerichte zorg, begroting, jaarverslag en andere cliëntgerichte zaken die de domeinen overstijgen. De adviesbevoegdheden zijn afgestemd met de cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad heeft ook de bevoegdheid om een lid en een plaatsvervangend lid voor te dragen voor de Onderzoeksadviescommissie die klachten behandelt. De Centrale Cliëntenraad heeft jaarlijks contact met de Raad van Toezicht en maakt deel uit van de voordrachtscommissie om vacatures in de Raad van Toezicht in te vullen.

Visie cliëntenmedezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten die zorg ontvangen van Rivas wordt uitgevoerd door betrokken leden met belangstelling voor de zorg. De wettelijk geregelde cliëntenmedezeggenschap is gericht op het welbevinden van cliënten en de mensgerichte zorg.

Missie cliëntenmedezeggenschap

De Cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten door een constructieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het overleg over de zorgverlening van Rivas en gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de directeur van het domein of de Raad van Bestuur.

Jaarverslag 2015 medezeggenschap cliënten Rivas Zorggroep

Contact

Heeft u een opmerking of suggestie? Dan kunt u bij de Cliëntenraad terecht. U kunt de Cliëntenraad schrijven of e-mailen:

Postbus 90
4200 AB Gorinchem
telefoon: (0183) 64 51 16
Contactpersoon is mevrouw Nettie Saarloos
E-mail: clientenraad@verwijder-dit.rivas.nl

Binnen een week krijgt u antwoord of wordt contact met u opgenomen.

Let op: De Cliëntenraad is er niet voor uw persoonlijke ervaring met een specialist of andere medewerker van Rivas. Heeft u een persoonlijke opmerking of klacht, dan kunt u online een compliment, suggestie of klacht insturen of contact opnemen met de klachtenfunctionaris.